Language:
Ang Dating Daan By Demand Itanong Mo Kay Soriano
Download from Usenet.nl
Files List
T522-(1-of-2)-Meron-ba-kayong-nabasa-na-di-sinira-ni-Kristo-ang-kautusan_[www.savevid.com].mp4 49.19 MB
T167-Naniniwala-ba-kayo-sa-Pasko-at-Bagong-taon_-Kung-naniniwala-o-hindi,-bakit_[www.savevid.com].mp4 48.38 MB
T510-Can-ones-salvation-be-forfeited_[www.savevid.com].mp4 48.13 MB
T522-(2-of-2)-Meron-ba-kayong-nabasa-na-di-sinira-ni-Kristo-ang-kautusan_-Part-2[www.savevid.com].mp4 48.10 MB
T537-Pano-naisipang-gawin-ang-pera,-bakit-at-anong-dahilan-ginawa,-kailan-at-saan-naunang-umiral_[www.savevid.com].mp4 47.56 MB
T496-(1-of-2)-ang-kamangmangan-ng-Dios-ay-mas-marunong-pa-sa-pinakamatalinong-tao_[www.savevid.com].mp4 46.79 MB
T165-Bakit-nabuhay-ang-tao-kung-mamamatay-din-lang-naman_[www.savevid.com].mp4 46.55 MB
T289-Maraming-versions-ang-Biblia,-hindi-kaya-minsan-literal-ang-interpretation-natin-sa-Biblia_[www.savevid.com].mp4 46.01 MB
T390-Anong-tunay-na-pangalan-at-ipinangaral-na-ikaliligtas-natin_[www.savevid.com](2).mp4 45.33 MB
T412-sa-Luc-23_42-43,-personal-bang-dinala-ni-Kristo-sa-paraiso-yung-magnanakaw-_[www.savevid.com].mp4 45.06 MB
T676-Bakit-pinapatay-si-Hesus-sa-krus,-pinako-sa-krus-eh-wala-naman-siyang-kasalanan_-Part-1[www.savevid.com].mp4 44.99 MB
T773-Sa 1 Cor. 4_17, aling daan ang tinutukoy ni Pablo, ang Dating Daan ba o ang Bagong Daan_ Kasi sa Heb. 10_20, may tinutukoy tungkol sa Bagong Daan. Aling... [www.keepvid.com].mp4 44.32 MB
T773-Sa 1 Cor. 4_17, aling daan ang tinutukoy ni Pablo, ang Dating Daan ba o ang Bagong Daan_ Kasi sa Heb. 10_20, may tinutukoy tungkol sa Bagong Daan. Aling... [www.keepvid.com](2).mp4 44.32 MB
T695-Kung-ang-tao-bay-maliligtas,-diretso-na-ba-sa-langit_[www.savevid.com].mp4 44.01 MB
T496-(2-of-2)-ang-kamangmangan-ng-Dios-ay-mas-marunong-pa-sa-pinakamatalinong-tao_[www.savevid.com].mp4 44.00 MB
T221-Bakit-sinisisi-ni-Kristo-ang-Ama-nang-siyay-malapit-nang-lagutan-ng-hininga_[www.savevid.com].mp4 43.45 MB
T411-Sa-Gawa-10_14-15,-ano-ang-talagang-nilinis,-yung-pagkain-o-yung-tao_[www.savevid.com].mp4 43.26 MB
T044-Paano-malalaman-ng-isang-tao-kung-siya-ay-ligtas_[www.savevid.com].mp4 43.11 MB
T555-Puwede-bang-mangyari-uli-na-ang-mga-anghel-sa-langit-ay-magkasala-katulad-ng-nagawa-ni-lucifer-nasa-langit-na-nagkasala-pa_[www.savevid.com].mp4 42.54 MB
T547-Paano-maililigtas-ang-tao_[www.savevid.com].mp4 41.83 MB
T1020-Bakit nilalang ang tao kung mamamatay din lang naman_ [www.keepvid.com].mp4 41.76 MB
T618-Inacknowledge-ba-kayo-ng-inyong-followers-o-kayo-lang-mismo-sa-sarili-nyo-nagki-claim-na-kayo-ang-sugo-ng-Dios_[www.savevid.com].mp4 41.52 MB
T131-Ano-ba-talaga-ang-utos-ng-Dios-na-pagsamba,-sa-ikapitong-araw-ba_[www.savevid.com].mp4 41.37 MB
T070-Saan-galing-ang-Biblia_[www.savevid.com].mp4 40.97 MB
T676-Bakit-pinapatay-si-Hesus-sa-krus,-pinako-sa-krus-eh-wala-naman-siyang-kasalanan_-Part-2[www.savevid.com].mp4 40.76 MB
T078-Gaano-katotoo-sa-Biblia-na-ang-Kristiyano-ay-di-nananatiling-ligtas-_[www.savevid.com].mp4 40.38 MB
T674-Sa-Mat5_48,-what-is-the-Bibles-concept-about-perfection_-Attainable-ba-ito_[www.savevid.com].mp4 40.15 MB
T1019-Why does the devil choose Eve to initiate temptation instead of Adam_ [www.keepvid.com].mp4 40.01 MB
T071-Ano-ang-mga-katunayan-na-ang-Biblia-ay-totoo-at-karapatdapat-paniwalaan_[www.savevid.com].mp4 39.45 MB
T638-Kasalanan-bang-gawin-ang-premarital-sex_[www.savevid.com].mp4 38.78 MB
T195-(2-of-2)-What-is-the-proper-way-of-praying_[www.savevid.com].mp4 38.73 MB
T501-Si-Cristoy-galing-sa-sinapupunan-ng-Ama,-ang-Espiritu-Santo-ano-proseso-ng-pinanggalingan_[www.savevid.com].mp4 38.71 MB
T192-Bakit-ipinagbabawal-ang-pagsamba-sa-mga-rebulto_[www.savevid.com].mp4 38.27 MB
T426-Gusto-kong-marinig-sa-inyo-ang-tungkol-sa-spritual-warfare-o-kaya-yung-invisible-world-[www.savevid.com].mp4 37.38 MB
T511-Tama-ba-ang-turo-sa-amin-na-pagkatapos-maligtas-ay-kailangang-gumawa-ng-mabuti-_[www.savevid.com].mp4 37.35 MB
T1013-Nabanggit n_yo na may mga langit at may isang apostol, buhay pa pero nakarating na sa langit [www.keepvid.com].mp4 36.65 MB
T195-(1-of-2)-What-is-the-proper-way-of-praying_[www.savevid.com].mp4 36.56 MB
T190-Dapat-ba-na-ang-communion-ay-ginagawa-every-week_[www.savevid.com].mp4 36.40 MB
T1031-May authority na ba to preach and to baptize kung maging miyembro na sa iglesia_ [www.keepvid.com].mp4 36.39 MB
T445-Totoo-bang-ang-Ama,-Anak,-Espiritu-Santo-ay-iisa-_[www.savevid.com].mp4 35.86 MB
T1023-(2 of 2) Iyon bang sa Genesis na pitong araw ng paglalang, iyon ba ay 24 oras_ [www.keepvid.com].mp4 34.91 MB
T206-Paliwanag-tungkol-sa-sinabing-Ang-babae-mas-mapait-kaysa-kamatayan-[www.savevid.com].mp4 34.58 MB
T676-Bakit-pinapatay-si-Hesus-sa-krus,-pinako-sa-krus-eh-wala-naman-siyang-kasalanan_-Part-3[www.savevid.com].mp4 34.53 MB
T503-I-received-and-believe-Jesus-Christ,-if-i-will-die-now,-where-will-be-my-souls-destination_[www.savevid.com].mp4 34.44 MB
T981-Totoo bang makakasama nating lahat ang uri ng mga hayop sa paraiso_ May nagsasabi kasing magkakasama daw ang bata at leon papasok sa lungga ng mga ahas. [www.keepvid.com].mp4 34.23 MB
T727-Lahat-ng-mga-kapatid-ninyong-babae-mahahaba-ang-buhok,-bawal-bang-magpagupit-ng-buhok_[www.savevid.com].mp4 34.22 MB
T284-Alin-ang-totoo-sa-Gawa-9_7-at-Gawa-22_9-narinig-ba-o-hindi-ng-mga-kasama-niya-ang-pangyayari_[www.savevid.com].mp4 34.05 MB
T366-May-utos-bawal-pumatay,-bakit-may-nababasa-ako-parang-ang-Dios-may-inuutusang-ipapatay_[www.savevid.com].mp4 33.89 MB
T1070-Ano ang connotation ng death as a word in itself_ Would that connote na pag mamamatay ang isang tao, right in front of God, you will be judged and you ... [www.keepvid.com].mp4 33.71 MB
T1028-Ano ang isinasaad sa Biblia tungkol sa tunay na kaligtasan ng kaluluwa ng tao_ [www.keepvid.com].mp4 33.67 MB
T162-Bakit-nilikha-ng-Dios-sa-pamamagitan-ng-alabok-ang-tao_[www.savevid.com].mp4 33.31 MB
T072-(1-of-2)-Totoo-bang-may-Dios-na-lumalang-sa-sangkatauhan_[www.savevid.com].mp4 33.23 MB
T258-Totoo-bang-may-Dios-na-buhay_[www.savevid.com].mp4 33.23 MB
T1015-Sa Apocalipsis 4_6-8, bakit iba_t iba ang kanilang mga ulo - may ulo ng leon, may ulo ng baka, may ulo ng agila at ulo ng tao_ Bakit sila ginawa ng Dios_ [www.keepvid.com].mp4 33.10 MB
T372-Ano-ang-magiging-kalagayan-ng-may-kapansanan-sa-kaharian-ng-Dios_[www.savevid.com].mp4 33.07 MB
T096-Naniniwala-ka-ba-na-Sabado-ang-araw-ng-pagsamba-sa-Dios-sa-bagong-langit-[www.savevid.com].mp4 33.06 MB
T675-Meron-bang-mababasa-sa-Biblia-na-nagpahayag-si-Kristo-na-letra-por-letra-na-nagpahayag-siya-na-siya-ay-Dios_-Part-2[www.savevid.com].mp4 33.03 MB
T428-Ano-ba-ang-palatandaan-ng-tunay-na-Dios-para-sambahin_[www.savevid.com].mp4 32.92 MB
T503-I-received-and-believe-Jesus-Christ,-if-i-will-die-now,-where-will-be-my-souls-destination_[www.savevid.com](2).mp4 32.71 MB
T596-Paano-kung-confuse-ka-pa-rin-o-kaya-talaga-namang-di-alam-kung-saan-talaga-mananampalataya-[www.savevid.com].mp4 32.67 MB
T509-Tama-ba-ang-paniniwalang-hindi-assurance-ang-pumasok-sa-isang-relihiyon-para-maligtas_[www.savevid.com].mp4 32.65 MB
T869-Papaano malalaman ng isang tao kung paano nangungusap ang Dios kung anong tungkulin ang gagampanan niya sa gawain ng Panginoon lalo na kung babae_ [www.keepvid.com].mp4 32.58 MB
T925-Para tayo maligtas kailangan may fear of God at sumunod sa utos ng Dios. Ito ba yung 10 commandments na sinasabi o may kakulangan pa dun_ [www.keepvid.com].mp4 32.56 MB
T215-Totoo-ba-ang-soulmate_[www.savevid.com].mp4 32.51 MB
T218-Sa-kasalan-sa-Cana,-Galilea,-bakit-pinagsabihan-ni-Cristo-si-Maria-na-wag-siyang-pangunahan-_[www.savevid.com].mp4 32.43 MB
T449-Bakit-di-maaaring-sambahin-ng-tao-ang-kawangis-ng-Dios-na-gawa-lang-ng-mga-kamay_[www.savevid.com].mp4 32.26 MB
T189-Bakit-hindi-na-kailangang-isama-sa-panalangin-ang-kaluluwa-ng-patay_[www.savevid.com].mp4 32.26 MB
T1023-(1 of 2) Iyon bang sa Genesis na pitong araw ng paglalang, iyon ba ay 24 oras_ [www.keepvid.com].mp4 32.23 MB
T075-Ang-kaligtasan-ba-ay-nawawala-sa-isang-tao_[www.savevid.com].mp4 32.21 MB
T871-Ayon sa Juan 1_18, ang bugtong na Anak ay galing sa sinapupunan ng Ama. Nangangahulugan ba na si Jesus ay di galing sa Kaniyang ina_ [www.keepvid.com].mp4 31.83 MB
T446-Do-you-condemn-gay_[www.savevid.com].mp4 31.78 MB
T017-Nasa-Biblia-ba-ang-salitang-Ang-Dating-Daan_-(2-of-2)[www.savevid.com].mp4 31.57 MB
T469-(2-of-2)-Ang-Juan-8_40,-papaano-nyo-ito-ipapaliwanag-sa-akin_[www.savevid.com].mp4 31.56 MB
T194-Ano-ang-purpose-ng-buhay,-bakit-may-buhay-sa-mundo_[www.savevid.com].mp4 31.54 MB
T635-Ano-ang-kahulugan-ng-paghuhukom_-Anu-anong-mga-bagay-ang-mangyayari,-sinu-sino-ang-haharap-at-mga-gaganap-na-mga-hukom-sa-araw-na-yun_[www.savevid.com].mp4 31.44 MB
T451-Ang-tao-bang-makasalanan-pag-namatay-ay-mabubuhay-muli-at-maparurusahan-sa-impiyerno_[www.savevid.com].mp4 31.43 MB
T671-Ano-ang-pinakamagaling-na-paraan-para-tayo-po-ay-makaiwas-sa-kasalanan_[www.savevid.com].mp4 31.38 MB
T067-(2-of-2)-Why-are-some-children-born-with-down-syndrome-or-disability-_[www.savevid.com].mp4 31.36 MB
T067-(1-of-2)-Why-are-some-children-born-with-down-syndrome-or-disability-_[www.savevid.com].mp4 31.36 MB
T354-Bakit-maraming-mga-bata-ang-nagsa-suffer-gayong-wala-naman-silang-kasalanan_[www.savevid.com](2).mp4 31.27 MB
T481-(2-of-2)-Is-God-all-knowing_[www.savevid.com].mp4 31.05 MB
T184-Kung-sakaling-hindi-lumabag-sina-Adan-at-Eva-sa-kautusan-ng-Dios,-dadami-ba-ang-tao-sa-mundo_[www.savevid.com].mp4 31.05 MB
T1051-(part 1 of 2) Totoo ba na ang batas ni Moises ay binago o ang sampung utos ay binago_ [www.keepvid.com].mp4 31.02 MB
T831-Paano kung ang 1 kaanib n_yo o taong nakabasa ng Eze 18_7-8, ang source ng income ay patubuan, malaki ba ang pananagutan niya sa Dios_ [www.keepvid.com].mp4 31.01 MB
T383-Ano-ang-plano-sa-atin-ng-Dios_[www.savevid.com](2).mp4 30.65 MB
T072-(2-of-2)Totoo-bang-may-Dios-na-lumalang-sa-sangkatauhan_[www.savevid.com].mp4 30.55 MB
T401-Totoo-bang-ang-tao-bago-ipanganak,-ang-kaniyang-espiritu-ay-kasama-ng-Ama-sa-langit_[www.savevid.com].mp4 30.53 MB
T484-Tama-ba-na-mag-enjoy-tayo-sa-kapritso-natin-samantalang-pag-nagbigay-ng-donation-konti-lang_[www.savevid.com].mp4 30.53 MB
T017-Nasa-Biblia-ba-ang-salitang-Ang-Dating-Daan_-(1-of-2)[www.savevid.com].mp4 30.39 MB
T150-Malapit-na-daw-dumating-si-Hesus,-kailan-ba-talaga-darating-si-Hesus_[www.savevid.com].mp4 30.35 MB
T982-Sinabi n_yo na hindi nananahan ang Dios sa mga templong gawa ng tao, ano ang ibig sabihin ng Ezekiel 43_7_ [www.keepvid.com].mp4 30.27 MB
T892-Ano ang ibig sabihin ng tubig na nababanggit sa mga talatang Mateo 12_43, 1Juan 5_6 at 2Pet 2_17_ [www.keepvid.com].mp4 30.18 MB
T322-(2-of-2)-Why-we-must-follow-the-New-Commandment-and-not-the-Law-of-Moses-_[www.savevid.com].mp4 30.17 MB
T282-Some-verses-regarding-jealousy-and-guiltness-[www.savevid.com].mp4 30.12 MB
T548-Hindi-raw-kailangan-ng-relihiyon,-ang-kailangan-daw-relasyon-[www.savevid.com].mp4 30.06 MB
T721-Ilan-ang-langkap-o-bumubuo-sa-isang-tao_-Mayroon-daw-tayong-katawang-lupa-,-kaluluwa,-at-espiritu-Tama-po-ba-iyon_[www.savevid.com].mp4 29.91 MB
T144-(2-of-2)-Bakit-di-nyo-sinasamba-si-Mama-Mary_[www.savevid.com].mp4 29.87 MB
T506-Bakit-kailangan-pa-ng-relihiyon,-bakit-di-na-lang-relasyon_[www.savevid.com].mp4 29.86 MB
T387-Nasaan-na-ba-ang-mga-dinosaurs_[www.savevid.com](2).mp4 29.77 MB
T149-Paano-magkakaroon-ng-kayamanan-sa-langit-ang-isang-tao-at-paano-maiipon-ito_[www.savevid.com].mp4 29.72 MB
T668-Ano-ang-bawal-kainin-bukod-sa-dugo_[www.savevid.com].mp4 29.67 MB
T487-Sino-ba-talaga-si-Cristo,-Dios-ba-o-tao_[www.savevid.com].mp4 29.66 MB
T158-May-nakarating-na-ba-sa-langit_[www.savevid.com].mp4 29.62 MB
T792-Sa Isaias 43_11 at Kawikaan 8_30, hindi ba Siya nagiisa nung panahon na iyon nang una_ [www.keepvid.com].mp4 29.59 MB
T830-Sapat na bang maligtas ang isang bumabasa ng Biblia at sinusunod ang itinuturo nito_ [www.keepvid.com].mp4 29.54 MB
T144-(1-of-2)-Bakit-di-nyo-sinasamba-si-Mama-Mary_[www.savevid.com].mp4 29.36 MB
T578-Nakasaad-sa-Biblia-na-bago-manalangin-alam-na-ng-Dios-ang-iyong-pakay-[www.savevid.com].mp4 29.28 MB
T352-Ang-Dios-Ama,-Anak,-at-Espiritu-Santo-ay-may-kani-kaniyang-katangian,-pakipaliwanag-[www.savevid.com](2).mp4 29.27 MB
T336-Sa-panahon-natin-ngayon-may-kapighatian,-kahirapan-at-sakit,-kalooban-ba-ito-ng-Dios_[www.savevid.com].mp4 29.23 MB
T034-Kapag-lumipat-ba-ako-sa-Ang-Dating-Daan,-ang-hanapbuhay-ko-bay-gaganda-[www.savevid.com].mp4 29.22 MB
T212-Saan-nagsimula-o-nanggaling-ang-Biblia_-Paano-nasalin-_[www.savevid.com].mp4 29.17 MB
T887-Sinasapian ang anak ko ng masamang espiritu, paano maaalis iyon_ [www.keepvid.com].mp4 29.17 MB
T716-Nakapakinig-na-kami-ng-aral-ninyo,-at-marami-kaming-napakinggan-na-dito-lang-namin-nabigyan-ng-linaw,-pero-hindi-pa-kami-umaanib-dahil-di-pa-handa-Masama-ba-iyon_[www.savevid.com].mp4 28.88 MB
T716-Nakapakinig na kami ng aral ninyo, at marami kaming napakinggan na dito lang namin nabigyan ng linaw, pero hindi pa kami umaanib dahil di pa handa. Masa... [www.keepvid.com].mp4 28.88 MB
T741-Ano-ang-kaibahan-ng-banal-sa-matuwid_-Magkakasala-pa-rin-ba-ang-banal_-Magkakamali-pa-rin-ba-iyon_[www.savevid.com].mp4 28.83 MB
T717-Ang-mga-nangyayaring-natural-calamities-ba-ay-kaparusahan-ng-Dios-dahil-tayo-ay-puno-ng-kasalanan,-o-itoy-kalooban-ng-Dios_-Kung-kaparusahan,-puede-ba-itong-hindi-mangyari-kapag-ang-taoy-magpakalinis-at-magbago_[www.savevid.com].mp4 28.77 MB
T455-1-John-5_7,-about-trinity_[www.savevid.com].mp4 28.67 MB
T008-Nasusulat-din-ba-sa-Biblia-na-may-mabuting-mangangaral-na-lalabas-sa-panahong-ito_[www.savevid.com].mp4 28.61 MB
T360-Paano-ko-ba-malalaman-kung-akoy-hindi-naliligaw_[www.savevid.com].mp4 28.60 MB
T106-Bakit-hanggang-ngayoy-di-pa-dumarating-ang-Kristo_[www.savevid.com].mp4 28.53 MB
T481-(1-of-2)-Is-God-all-knowing_[www.savevid.com].mp4 28.40 MB
T069-Ano-ang-masasabi-ng-Biblia-sa-cloning-at-genetic-engineering_[www.savevid.com].mp4 28.37 MB
T614-Kung-Kristiyano-ka-na,-wala-ka-na-bang-karapatang-magkasala_[www.savevid.com].mp4 28.22 MB
T204-Wala-bang-nakalagay-na-nagkaanak-uli-si-Adan-at-Eva_-Huli-na-si-Set_[www.savevid.com](2).mp4 28.22 MB
T489-May-sukat-ba-ang-langit_[www.savevid.com].mp4 28.22 MB
T109-(1-of-2)-Ipinangingilin-namin-ang-araw-ng-sabbath-dapat-ba-itong-sundin_[www.savevid.com].mp4 28.03 MB
T259-Batas-pa-rin-ba-ang-ikapu-sa-ating-panahon_[www.savevid.com].mp4 28.00 MB
T531-Ang-taong-nakagagawa-ng-masama-sa-pamamagitan-ng-isip,-may-parusa-ba_[www.savevid.com].mp4 27.89 MB
T738-Alam-kong-may-pinaghahandaan-tayong-malaking-kapighatian,-gaano-kalawak-o-kalaki-ang-kapighatiang-ito_-Malapit-na-ba-iyong-mangyari_[www.savevid.com].mp4 27.82 MB
T204-Wala-bang-nakalagay-na-nagkaanak-uli-si-Adan-at-Eva_-Huli-na-si-Set_[www.savevid.com].mp4 27.76 MB
T675-Meron-bang-mababasa-sa-Biblia-na-nagpahayag-si-Kristo-na-letra-por-letra-na-nagpahayag-siya-na-siya-ay-Dios_-Part-1[www.savevid.com].mp4 27.68 MB
T529-Ano-ang-tamang-araw-ng-pagpapahinga_[www.savevid.com].mp4 27.48 MB
T515-Paano-ako-nakakasiguro-na-ang-Biblia-ay-totoo-na-sa-maraming-panahon-ito-ay-pasalin-salin-na_[www.savevid.com].mp4 27.40 MB
T747-Ang-taong-masama-ba-pag-namatay-diretso-sa-impierno_-May-impiyerno-na-ba_-Totoo-bang-ang-impiernoy-nasa-ilalim-ng-lupa_[www.savevid.com].mp4 27.38 MB
T230-(2-of-2)-Kailan-dapat-maglingkod-ang-tao-sa-Dios_[www.savevid.com].mp4 27.33 MB
T230-(2-of-2)-Kailan-dapat-maglingkod-ang-tao-sa-Dios_[www.savevid.com](2).mp4 27.33 MB
T436-Ilan-ang-pupunta-sa-langit-at-bakit-pupunta-roon_[www.savevid.com].mp4 27.30 MB
T497-About-Marcos-16_17-[www.savevid.com].mp4 27.30 MB
T507-Tama-ba-ang-turo-sa-amin-na-sa-Efe-2_8-9-pag-nanalig-ka-kay-Kristo-ligtas-na-(OSAS)_[www.savevid.com].mp4 27.29 MB
T230-(1-of-2)-Kailan-dapat-maglingkod-ang-tao-sa-Dios_[www.savevid.com].mp4 27.22 MB
T230-(1-of-2)-Kailan-dapat-maglingkod-ang-tao-sa-Dios_[www.savevid.com](2).mp4 27.22 MB
T254-May-connection-ba-ang-konsensya-sa-takot-sa-Panginoon_[www.savevid.com].mp4 27.15 MB
T1005-Sa Juan 14_2, samakatuwid ba sa sinabi ng verse na iyan, ano ang ginagawa ni Cristo ngayon_ [www.keepvid.com].mp4 27.15 MB
T156-Paano-ang-tamang-pagpupuri-sa-Panginoon_[www.savevid.com].mp4 27.01 MB
T278-Saan-sa-Old-Testament-binanggit-ang-salitang-Christ_[www.savevid.com].mp4 26.99 MB
T602-Bakit-ang-masama-di-agad-pinaparusahan_[www.savevid.com].mp4 26.97 MB
T129-Sino-ang-nakadiskubre-ng-Biblia_[www.savevid.com].mp4 26.94 MB
T102-Ano-ang-dating-landas-na-sinasabi-ng-Panginoon-sa-Jer-6_16_[www.savevid.com].mp4 26.89 MB
T636-Ano-ang-tinutukoy-sa-Mat-6_6-na-pintong-isasara-sa-pagkakataong-mananalangin_[www.savevid.com].mp4 26.87 MB
T518-Ang-taong-mabait,-matulungin-pero-walang-pinapaniwalaang-relihiyon,-may-kaligtasan-ba_[www.savevid.com].mp4 26.87 MB
T1033-Anu-ano ho ba ang mga sitas na batayan kung ang isang babae ay galing sa Panginoon_ [www.keepvid.com].mp4 26.79 MB
T579-Bakit-sa-inyong-relihiyon-parang-hindi-mahalaga-ang-pagiging-ina-ni-Mama-Mary_[www.savevid.com].mp4 26.76 MB
T495-Saan-mababasa-sa-Biblia-na-hindi-na-applicable-ang-ikapu_[www.savevid.com].mp4 26.76 MB
T112-May-aral-ba-ang-Biblia-sa-ipinagbabawal-na-pagkain_[www.savevid.com].mp4 26.76 MB
T625-Mula-ba-sa-pagkasilang-ng-sanggol-ay-makikita-na-ang-kanyang-mabuting-gawa-tungo-sa-kanyang-kaligtasan_[www.savevid.com].mp4 26.71 MB
T1051-(part 2 of 2) Totoo ba na ang batas ni Moises ay binago o ang sampung utos ay binago_ [www.keepvid.com].mp4 26.69 MB
T122-Ang-pagsubok-ba-ay-galing-sa-Panginoon-at-bakit-nagkakaroon-ng-problema-_[www.savevid.com].mp4 26.66 MB
T175-Bilang-kabataan,-papaano-ako-magiging-malinis-sa-harap-ng-Panginoon_[www.savevid.com].mp4 26.64 MB
T595-How-can-we-be-sure-that-Ang-Dating-Daan-is-not-the-same-with-any-other-religion_[www.savevid.com].mp4 26.63 MB
T574-Sa-paghahari-ng-1000-taon,-makikita-ba-sila-ng-mga-taong-kanilang-paghaharian_-[www.savevid.com].mp4 26.61 MB
T404-May-puwang-ba-sa-langit-ang-walang-asawa-_[www.savevid.com].mp4 26.52 MB
T469-(1-of-2)-Ang-Juan-8_40,-papaano-nyo-ito-ipapaliwanag-sa-akin_[www.savevid.com].mp4 26.51 MB
T322-(1-of-2)-Why-we-must-follow-the-New-Commandment-and-not-the-Law-of-Moses-_[www.savevid.com].mp4 26.50 MB
T535-Bakit-hindi-kayo-naniniwala-sa-ikapu-o-tithes,-di-ba-nasa-Biblia-yan_[www.savevid.com].mp4 26.41 MB
T573-Zacarias-1_8,-sino-ang-nakasakay-sa-kabayo_[www.savevid.com].mp4 26.33 MB
T443-Sa-dami-ng-nakasulat-sa-Biblia,-ano-ang-guidelines-para-malaman-ang-mga-bagay-na-literal-_[www.savevid.com].mp4 26.33 MB
T1073-Mayroon bang tao sa Biblia na binautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo_ [www.keepvid.com].mp4 26.29 MB
T872-Ano ang ibig sabihin ng Mateo 23_9_ [www.keepvid.com].mp4 26.27 MB
T001-How-do-we-know-if-someone-is-a-prophet-of-God-or-a-false-prophet_-(1-of-2)[www.savevid.com].mp4 26.27 MB
T899-Ano ang masasabi ng Biblia tungkol sa isang tao na alam niyang masama ang ginagawa niya, na minsan nakakaramdam ng guilt, minsan hindi_ [www.keepvid.com].mp4 26.27 MB
T697-Is-there-any-passages-in-the-Bible-that-provides-that-Jesus-Christ-is-really-God_[www.savevid.com].mp4 26.24 MB
T234-Paano-namatay-si-Judas_[www.savevid.com].mp4 26.22 MB
T908-Ano ang ibig sabihin ng Mateo 18_6-9_ [www.keepvid.com].mp4 26.21 MB
T141-Ano-ang-aral-ukol-sa-pre-marital-sex_[www.savevid.com].mp4 26.15 MB
T670-Bakit-ang-tao-sumasamba-ng-linggo,-saan-ito-nanggaling,-paano-nagsimula_[www.savevid.com].mp4 25.95 MB
T392-Ang-interpretasyon-ba-ng-mga-nagbabasa-ng-Biblia-ay-iba-iba-kaya-nagkaiba-iba-ang-relihiyon_[www.savevid.com](2).mp4 25.93 MB
T166-(1-of-2)-Bakit-may-Dios_[www.savevid.com].mp4 25.91 MB
T1039-Ano ang masasabi n_yo tungkol sa baptism ng holy spirit at speaking in tongues_ [www.keepvid.com].mp4 25.82 MB
T084-Does-the-Bible-say-anything-about-giving-contributions_[www.savevid.com].mp4 25.82 MB
T991-Bakit sinasabi sa Biblia na tumahimik ang babae sa iglesia_ [www.keepvid.com].mp4 25.80 MB
T802-Totoo ba na pinagmamasdan ni Jesus ang malawakang baha sa lupa nung kapanahunan ni Noe_ [www.keepvid.com].mp4 25.80 MB
T658-Sa-Eclesiastes-1_4-sinasabi-na-ang-sanlibutan-ay-mananatili-magpakailanman,-sa-II-Pedro-3_7-nakasulat-na-lilipulin-ng-Dios-ang-sanlibutang-ito_-Pakipaliwanag-kung-ano-iyon-[www.savevid.com].mp4 25.72 MB
T229-(2-of-2)-Sinong-kinatakutan-ni-Cain-nung-pinatay-niya-si-Abel_[www.savevid.com].mp4 25.67 MB
T229-(2-of-2)-Sinong-kinatakutan-ni-Cain-nung-pinatay-niya-si-Abel_[www.savevid.com](2).mp4 25.67 MB
T186-Is-it-true-that-there-is-a-hell_[www.savevid.com].mp4 25.40 MB
T074-(2-of-2)-Ang-langit-ba-may-kawakasan_[www.savevid.com].mp4 25.38 MB
T074-(2-of-2)-Ang-langit-ba-may-kawakasan_[www.savevid.com](2).mp4 25.38 MB
T708-Bilang-pinuno-ng-inyong-samahan,paano-kayo-nabautismuhan-at-ang-nagbautismo-ba-sa-inyoy-connected-sa-unang-relihiyon_[www.savevid.com].mp4 25.36 MB
T384-Ano-ang-mas-matimbang,-ang-relihiyon-o-ang-kaligtasan_[www.savevid.com](2).mp4 25.35 MB
T384-Ano-ang-mas-matimbang,-ang-relihiyon-o-ang-kaligtasan_[www.savevid.com].mp4 25.35 MB
T619-Sa-Awit-ng-mga-Awit-1_6,-sino-ang-kumakatawan-sa-babaeng-kayumanggi_[www.savevid.com].mp4 25.24 MB
T081-Kailan-ba-natin-masasabi-na-ang-dalawang-tao-o-mag-asawa-ay-pinagsama-ng-Dios_[www.savevid.com].mp4 25.22 MB
T631-Sabi-ng-kaibigan-ko-kahit-kasal-na-kaming-mag-asaway-hindi-ko-pa-rin-siya-pag-aari,-tama-ba-yun_[www.savevid.com].mp4 25.19 MB
T883-Mas maraming naghihirap na tao sa mundo ngayon, meron bang batayan o dahilan ang Dios na nasusulat sa Biblia kung bakit pinapayagan Niya ang ganito_ [www.keepvid.com].mp4 25.14 MB
T572-Nakakapakinig-sa-inyo-ang-anak-ko,-ano-ang-magagawa-niyat-ano-ang-dapat-niyang-sundin-sa-edad-niyang-14-anyos_[www.savevid.com].mp4 25.04 MB
T878-Bakit mas pinagpapala ang di matuwid totoo bang iyo_y galing sa Dios ay may diskriminasyon ba ang Dios pagdating sa pagpapala_ [www.keepvid.com].mp4 25.02 MB
T286-Ano-ang-ibig-ipahiwatig-ni-Cristo-Dios-ko-Dios-ko-bakit-mo-ako-pinabayaan_[www.savevid.com].mp4 24.97 MB
T216-Bakit-kailangan-pang-maipako-si-Kristo-sa-krus-para-matubos-tayo-sa-kasalanan-_[www.savevid.com].mp4 24.96 MB
T098-(2-of-2)-Bawal-na-ba-sa-ngayon-ang-Lords-Prayer_[www.savevid.com].mp4 24.94 MB
T229-(1-of-2)-Sinong-kinatakutan-ni-Cain-nung-pinatay-niya-si-Abel_[www.savevid.com](2).mp4 24.83 MB
T229-(1-of-2)-Sinong-kinatakutan-ni-Cain-nung-pinatay-niya-si-Abel_[www.savevid.com].mp4 24.83 MB
T601-Paliwanag-sa-Juan-8_40-[www.savevid.com].mp4 24.80 MB
T314-(1-of-2)-Maiituring-ba-na-paulit-ulit-kung-ang-panalanging-ginawa-ko-ngayon-ay-gaya-ng-kahapon_[www.savevid.com].mp4 24.79 MB
T454-Ano-ang-mangyayari-kung-hindi-namin-babawiin-ang-pagiging-third-sex-namin_[www.savevid.com].mp4 24.78 MB
T087-Lahat-ba-ng-sulat-ng-mga-apostol-at-propeta,-kinasihan-ng-Dios_[www.savevid.com].mp4 24.66 MB
T870-Sa mga sinulat ng propeta sa Biblia, totoo ba lahat iyon_ Ano ang katunayan_ [www.keepvid.com].mp4 24.63 MB
T764-Bakit-hindi-na-lang-tayo-iligtas-para-walang-problema_-Kasi-parang-ang-nangyayari-nagkakaroon-ng-kumpetisyon-[www.savevid.com].mp4 24.63 MB
T460-Ano-ang-parabola-ng-Mat-24_40-41,-at-Luc-17_34-37,-saan-mapupunta-ang-kinuha-at-ang-maiiwan_[www.savevid.com].mp4 24.62 MB
T314-(2-of-2)-Maiituring-ba-na-paulit-ulit-kung-ang-panalanging-ginawa-ko-ngayon-ay-gaya-ng-kahapon_[www.savevid.com].mp4 24.61 MB
T542-(2-of-2)-Literal-ba-yung-ang-tao-galing-sa-alabok_-Nag-eexist-pa-ba-ang-tree-of-life_-[www.savevid.com].mp4 24.57 MB
T904-Ano ang masasabi n_yo sa bumabatikos sa inyong mga aral_ [www.keepvid.com].mp4 24.55 MB
T098-(1-of-2)-Bawal-na-ba-sa-ngayon-ang-Lords-Prayer_[www.savevid.com].mp4 24.47 MB
T239-Ano-ang-ginawa-ng-ina-ni-Jesus-mula-nang-siyay-hinuli-ng-mga-Hudyo_[www.savevid.com].mp4 24.45 MB
T786-Bakit wala o hindi kayo naniniwala sa sinasabing eternal security_... [www.keepvid.com].mp4 24.38 MB
T337-Paano-ko-malalaman-na-ang-pagkakaintindi-ko-ng-Biblia-ay-tama-o-mali_[www.savevid.com].mp4 24.20 MB
T261-Ang-naisimpang-pang-abuloy-sa-gawain,-maaari-bang-utangin-munat-papalitan-din-_[www.savevid.com].mp4 24.19 MB
T134-Lahat-ba-ng-klase-ng-kamatayan,-kalooban-ng-Dios_[www.savevid.com].mp4 24.14 MB
T288-Paano-nasulat-sa-Biblia-ang-mga-pangyayari-na-walang-sinomang-nakakarinig_[www.savevid.com].mp4 24.14 MB
T1065-Naniniwala ako na God created you and me. Ang tanong ko po, who created God_ [www.keepvid.com].mp4 24.13 MB
T211-(2-of-2)-In-reading-the-Bible,-where-am-i-going-to-start_[www.savevid.com].mp4 24.12 MB
T242-(2-of-2)-May-senyales-ba-ang-tao-kung-siyay-malapit-nang-mamatay_[www.savevid.com].mp4 24.10 MB
T879-Kung makasumpong ng katotohanan pero nagpatumpik-tumpik, meron bang consequence na masama o kung bigyan siya ng pagkakataon ng Dios, gaano kaiksi o kata... [www.keepvid.com].mp4 24.01 MB
T501-Si-Cristoy-galing-sa-sinapupunan-ng-Ama-ang-Espiritu-Santo,-ano-proseso-ng-pinanggalingan_[www.savevid.com].mp4 24.01 MB
T142-Ang-pagiging-tomboy-at-bakla-ba-ay-isang-kasalanan_[www.savevid.com].mp4 23.91 MB
T648-Ano-ang-ibig-sabihin-ng-doktrina_-Hindi-ba-puedeng-maging-kaanib-ako-kung-di-ako-magpapadoktrina_[www.savevid.com].mp4 23.85 MB
T541-Ano-ang-kahulugan-nung-nasa-Mat-20_6,-paanong-nauna-yung-huli-at-yung-huli-nauna_[www.savevid.com].mp4 23.82 MB
T407-Anong-ibig-ipahiwatig-ng-simbolikong-pahayag-sa-Apoc-12_4_[www.savevid.com].mp4 23.81 MB
T108-Bakit-mapalad-ang-pagiging-dalaga-sa-Biblia_[www.savevid.com].mp4 23.77 MB
T145-(2-of-2)-Hindi-ba-si-Cristo-ay-Dios-din_[www.savevid.com].mp4 23.71 MB
T211-(1-of-2)-In-reading-the-Bible,-where-am-i-going-to-start_[www.savevid.com].mp4 23.67 MB
T166-(2-of-2)-Bakit-may-Dios_[www.savevid.com].mp4 23.54 MB
T242-(1-of-2)-May-senyales-ba-ang-tao-kung-siyay-malapit-nang-mamatay_[www.savevid.com].mp4 23.50 MB
T915-Bakit nagdalamhati si Jonas nang mapasa-tiyan ng malaking isda at sino ba si Jonas at anong mapupulot na aral kay Jonas_ [www.keepvid.com].mp4 23.46 MB
T203-Saan-sa-Biblia-nakasulat-ang-tungkol-sa-teenage-years-ni-Jesus_[www.savevid.com].mp4 23.41 MB
T728-Bilang-babaeng-may-tamang-iglesia,-kailangan-bang-mahaba-ang-damit_[www.savevid.com].mp4 23.32 MB
T226-Sabi-sa-Biblia-tayoy-galing-sa-alabok-saan-galing-ang-Dios_[www.savevid.com](2).mp4 23.30 MB
T226-Sabi-sa-Biblia-tayoy-galing-sa-alabok-saan-galing-ang-Dios_[www.savevid.com].mp4 23.30 MB
T283-bakit-namatay-ang-anak-ni-David-kay-Bath-sheba_[www.savevid.com].mp4 23.17 MB
T424-Paano-at-saan-hahatulan-ng-Dios-ang-tao_[www.savevid.com].mp4 23.17 MB
T223-Bakit-kailangang-tayo-pa-ay-magkanya-kanya-ng-paniniwala_[www.savevid.com](2).mp4 23.02 MB
T223-Bakit-kailangang-tayo-pa-ay-magkanya-kanya-ng-paniniwala_[www.savevid.com].mp4 23.02 MB
T734-Ano ang paniniwala ninyo na nangyari sa katawan ni Kristo nung siya_y mamatay - ito ba_y umakyat sa itaas o itinago_ - Part 1 [www.keepvid.com].mp4 23.01 MB
T1064-Kailan nadiskubre ang Ang Dating Daan_ [www.keepvid.com].mp4 22.93 MB
T410-Ano-ang-kasalanang-nagagawa-ng-tao-na-walang-kapatawaran-sa-Dios_[www.savevid.com].mp4 22.90 MB
T145-(1-of-2)-Hindi-ba-si-Cristo-ay-Dios-din_[www.savevid.com].mp4 22.86 MB
T679-Si-HesuKristo-ba-nung-hindi-pa-nagkakatawang-tao-ay-kabilang-sa-kategorya-ng-mga-anghel_[www.savevid.com].mp4 22.67 MB
T527-Kung-ang-isang-tao-ay-may-skin-disease,-ano-ang-natural-na-paraan-na-pwede-niyang-gawin_[www.savevid.com].mp4 22.66 MB
T277-Ina-apply-nyo-ba-sa-inyong-samahan-ang-speaking-of-tongues_[www.savevid.com].mp4 22.55 MB
T620-Bakit-sa-aklat-ng-Mateo,Mark,-Luke-and-John-ay-ipinako-si-Cristo-sa-krus,-sa-Gawa-5_29-30,-si-Kristoy-hindi-ipinako-sa-krus-kundi-ibinitin-sa-punongkahoy,-bakit-nagkaganito_[www.savevid.com].mp4 22.43 MB
T609-How-can-you-become-a-Christian_[www.savevid.com].mp4 22.36 MB
T557-Bakit-bawal-sa-inyo-ang-rebulto_[www.savevid.com].mp4 22.31 MB
T608-Sa-Heb-6_18,-ano-ang-tinutukoy-na-dalawang-hindi-mababago_[www.savevid.com].mp4 22.29 MB
T825-Ano ang unang-unang ginawa o nilikha ng Dios_ [www.keepvid.com].mp4 22.27 MB
T274-Bakit-may-itinitiwalag,-hindi-ba-sabi-sa-Biblia,-70-x-7-beses-patatawarin-ka-ng-Dios_[www.savevid.com].mp4 22.26 MB
T417-Anong-ibig-sabihin-ni-Kristo-sa-Mat-10_34-na-hindi-Siya-naparito-upang-magdala-ng-kapayapaan_[www.savevid.com].mp4 22.25 MB
T280-Sa-Judas-1_14,-nasaan-ang-Book-of-Enoch_-[www.savevid.com].mp4 22.23 MB
T074-(1-of-2)-Ang-langit-ba-may-kawakasan_[www.savevid.com].mp4 22.22 MB
T403-(1-of-2)-Paano-nagkaroon-ng-bakla-at-tomboy-_[www.savevid.com].mp4 22.21 MB
T040-Bakit-mahigpit-ninyong-ipinagbabawal-sa-inyong-kapatiran-ang-pagsusuot-ng-alahas_[www.savevid.com].mp4 22.19 MB
T344-Tungkol-sa-third-eye-[www.savevid.com](2).mp4 22.16 MB
T757-Saan-nanggaling-ang-diablo-at-bakit-niya-ginugulo-ang-mga-tao_-At-dapat-bang-paglabanin-si-satanas-at-ang-mabubuti_[www.savevid.com].mp4 22.09 MB
T800-Nakakapagligtas ba ang relihiyon_ [www.keepvid.com].mp4 22.05 MB
T1022-Ang isang tao na maraming nagawang mga kasalanan bago mamatay pero the last two minutes ng buhay niya_y nakahingi siya ng tawad sa Panginoong Jesus... [www.keepvid.com].mp4 21.96 MB
T739-Posible-kaya-na-pag-may-nabautismuhang-napakasamang-taoy-magdidilim-ang-kalangitan,-ang-tubig-iinit-o-kukulo_-At-kung-halimbawa-umalis-na-ang-mga-demonyo-sa-katawan,-babalik-pa-kaya-yun_[www.savevid.com].mp4 21.94 MB
T403-(2-of-2)-Paano-nagkaron-ng-bakla-at-tomboy-_[www.savevid.com].mp4 21.91 MB
T724-May-limitasyon-ba-tayo-na-hindi-na-natin-kailangang-i-discover-ang-mga-bagay-na-nasa-kalawakan-na_[www.savevid.com].mp4 21.90 MB
T961-Ano ang ibig sabihin ng Mateo 10_34 at ng Lucas 12_51-53_ [www.keepvid.com].mp4 21.85 MB
T660-Paano-nyo-mapapatunayan-na-lahat-ng-nakasulat-sa-Biblia-tama_[www.savevid.com].mp4 21.83 MB
T851-Lahat ba ng klase ng kasalanan ay may kapatawaran_ [www.keepvid.com].mp4 21.83 MB
T735-Sa-Lucas-16_23,-ang-ibig-bang-sabihin-may-napunta-na-sa-impiyerno-gayong-hindi-pa-naman-naghuhukom_[www.savevid.com].mp4 21.80 MB
T505-Tama-ba-ang-paggamit-ng-mga-pastor-ng-title-na-reverend-pastor_[www.savevid.com].mp4 21.80 MB
T523-Saan-talata-mababasa-na-ang-10-utos-ay-kautusan-ni-Moises_[www.savevid.com].mp4 21.79 MB
T783-Sa Isaias 41_1-7,...sino ang anluwaging tinutukoy diyan_ [www.keepvid.com].mp4 21.76 MB
T347-Is-there-any-verse-in-the-Bible-that-hinders-a-person-from-becoming-lazy_[www.savevid.com](2).mp4 21.76 MB
T281-Saan-matatagpuan-ang-apat-na-hangin-sa-sulok-ng-lupa_[www.savevid.com].mp4 21.73 MB
T1024-(2 of 2) Ang punongkahoy ng katwiran, at ang punongkahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama, at saka ang ahas na inilagay sa halamanan ng Eden, iyon ... [www.keepvid.com].mp4 21.73 MB
T778-Sino ba ang talagang sinasamba ninyo bilang Dios_ [www.keepvid.com].mp4 21.69 MB
T524-Sa-aming-mga-kabataan,-meron-bang-nakasulat-tungkol-sa-pakikipagrelasyon-_[www.savevid.com].mp4 21.68 MB
T1063-Ano ang kahalagahan ng semana santa at bakit kailangan pang magprusisyon_ [www.keepvid.com].mp4 21.65 MB
T080-About-sanctity-of-marriage[www.savevid.com].mp4 21.56 MB
T128-Bakit-hindi-ibinigay-ng-Dios-ang-kaalaman-sa-Biblia-sa-mga-marunong-na-tao-sa-mundo_[www.savevid.com].mp4 21.55 MB
T045-Sapat-na-bang-maniwala-at-sumampalataya-sa-kinagisnang-relihiyon_[www.savevid.com].mp4 21.47 MB
T061-Papaano-ako-maliligtas-sa-mga-huling-araw_[www.savevid.com].mp4 21.43 MB
T325-Nasusulat-ba-kung-sino-ang-tinutukoy-ng-Dios-na-kasama-Niya-sa-paglikha-ng-tao_[www.savevid.com].mp4 21.41 MB
T746-May-mababasa-ba-sa-Biblia-tungkol-sa-pinagsimulan-ng-Kristiyanismo_-Ano-ang-tinatawag-na-Christian-liberty_[www.savevid.com].mp4 21.39 MB
T872-Ano ang ibig sabihin ng Mateo 23_9_ [www.keepvid.com].mp4.part 21.36 MB
T992-Napanood ko po sa TV, may nagsabi ang Dios ang Makapangyarihan sa lahat, puwede Siyang makapagsinungaling. Ito ba_y tama_ [www.keepvid.com].mp4 21.32 MB
T784-Kung ang relihiyon n_yo ang tunay ano ang batayan n_yo sa Biblia at bakit kayo maraming kaaway_ [www.keepvid.com].mp4 21.31 MB
T1076-Totoo bang niwala na ang Lumang Tipan_ [www.keepvid.com].mp4 21.30 MB
T068-Ang-pag-inom-ba-ng-gatas-ay-mabuti-sa-mga-may-edad-na_[www.savevid.com].mp4 21.27 MB
T483-Puwede-bang-sabihin-na-ang-intuition-ang-pakikipagusap-ng-Dios-sa-tao_[www.savevid.com].mp4 21.26 MB
T1061-Bakit bawal sa inyo ang kumain ng dinuguan_ [www.keepvid.com].mp4 21.24 MB
T1068-Alin ang aalisin ng Dios sa atin at di na mapapasaisip man pagdating natin sa langit_ [www.keepvid.com].mp4 21.22 MB
T177-Sino-si-Maria-Magdalena-sa-buhay-ni-Jesus_[www.savevid.com].mp4 21.16 MB
T828-Ano ang tunay na turo ng Biblia tungkol sa multo_ [www.keepvid.com].mp4 21.15 MB
T010-Sa-anong-paraan-kayo-tinawag-ng-Dios,-sa-panaginip-o-sa-kapahayagan_[www.savevid.com].mp4 21.14 MB
T304-Ang-adrenaline-rush-ba-ay-isang-manifestation-of-being-God_[www.savevid.com].mp4 21.14 MB
T1077-Hindi ba nakapaloob ang sampung utos sa Lumang Tipan_ Kung niwala na ang Lumang Tipan, ibig sabihin ba_y wala na sa Bagong Tipan ang sampung utos_ [www.keepvid.com].mp4 21.08 MB
T237-Si-Kristo-ba-at-ang-Ama-ay-iisa-lang_[www.savevid.com].mp4 21.03 MB
T630-We-all-know-that-God-is-the-Creator,-is-there-a-possibility-that-He-was-also-created_[www.savevid.com].mp4 20.99 MB
T311-About-global-warming,-is-it-written-in-the-bible_[www.savevid.com].mp4 20.97 MB
T720-Lahat-ba-ng-relihiyon-ay-may-evangelization_[www.savevid.com].mp4 20.86 MB
T542-(1-of-2)-Literal-ba-yung-ang-tao-galing-sa-alabok_-Nag-eexist-pa-ba-ang-tree-of-life_-[www.savevid.com].mp4 20.84 MB
T576-Tungkol-sa-mahal-na-araw,-nasusulat-ba-sa-Biblia-kung-anong-araw-nabuhay-na-maguli-si-Kristo-[www.savevid.com].mp4 20.68 MB
T659-Ano-ang-mga-dapat-gawin-ng-tao-sa-sanlibutan-na-ikaliligtas-at-ikababanal-natin_[www.savevid.com].mp4 20.67 MB
T124-Ano-ang-kahulugan-ng-speaking-in-tongues_[www.savevid.com].mp4 20.60 MB
T041-Kayo-ba-ay-nakasisiguro-na-kayo-ay-maliligtas_[www.savevid.com].mp4 20.55 MB
T091-Is-the-alleged-gospel-of-Judas,-part-of-the-bible-or-not_[www.savevid.com].mp4 20.55 MB
T530-Ano-ang-tamang-araw-ng-pagsamba_[www.savevid.com].mp4 20.53 MB
T804-Bakit ang bawa_t tao ay may kaakibat na problema sa buhay_ Hindi ba ito matatapos_ [www.keepvid.com].mp4 20.50 MB
T888-Ang speaking in tongues at gift of prophecy ay nangyayari din ba sa inyong samahan_ [www.keepvid.com](2).mp4 20.50 MB
T888-Ang speaking in tongues at gift of prophecy ay nangyayari din ba sa inyong samahan_ [www.keepvid.com].mp4 20.50 MB
T787-Saan ba ang aklat ni Propeta Jasher_ Bakit hindi nasama sa Biblia_ [www.keepvid.com].mp4 20.44 MB
T032-Do-you-claim-to-be-the-restored-Church-of-God_[www.savevid.com].mp4 20.43 MB
T972-Para kanino ang ikapu, para ba sa mga pastor o para sa Panginoong Dios_ [www.keepvid.com].mp4 20.41 MB
T895-Meron na bang taong nakaakyat sa langit_ Kung wala, ilan ba ang langit_ Kasi may nababasa sa Biblia si Elias umakyat ng langit. [www.keepvid.com].mp4 20.37 MB
T388-Saan-galing-ang-ideya-ng-kahirapan-bago-pa-ang-paglalang-_[www.savevid.com](2).mp4 20.34 MB
T546-Sino-ang-sanggol-na-tinutukoy-sa-Heb-5_13-_[www.savevid.com].mp4 20.32 MB
T413-babae-narito-ang-iyong-anak-at-anak-masdan-mo-ang-iyong-ina-ano-ang-kahulugan-nito_[www.savevid.com].mp4 20.31 MB
T490-Puwede-bang-magsipag-asawa-ang-magkaibang-relihiyon_[www.savevid.com].mp4 20.26 MB
T712-Humingi-ako-ng-3-signs-sa-Dios-kung-dapat-ko-bang-isagawa-ang-isang-bagay-o-hindi-Kung-ibigay-ng-Dios-ang-signs-at-di-ko-pakinggan,-nagkakasala-ba-ako_[www.savevid.com].mp4 20.23 MB
T073-Ano-ba-talaga-ang-purpose-ng-buhay_[www.savevid.com].mp4 20.23 MB
T439-Bawal-ba-sa-lalake-ang-mahaba-ang-buhok_[www.savevid.com].mp4 20.18 MB
T498-Sa-Apocalipsis-20_3,-ano-ang-layunin-ng-Dios-kung-bakit-palalayain-pa-ang-halimaw-na-naigapos_[www.savevid.com].mp4 20.13 MB
T422-Ilan-ang-anghel-na-bumaba-at-anu-ano-ang-pangalan-nila_[www.savevid.com].mp4 20.10 MB
T624-Ayon-sa-Biblia,-buhat-sa-malayong-silanganan-maguumpisa-ang-kaligtasan,-kabilang-ba-ang-bansang-Pilipinas-sa-sinasambit-dito_-Paano-ang-ibang-bansa-na-naniniwala-sa-Dios-at-paano-sila-maliligtas_[www.savevid.com].mp4 20.07 MB
T350-Si-Hesus-ba-ay-isang-Hudyo_[www.savevid.com](2).mp4 20.06 MB
T019-Sino-ang-founder-ng-ADD,-saan-at-kailan-ito-nagsimula_[www.savevid.com].mp4 20.01 MB
T995-Iyon bang mga tao noon na sumampalataya sa maling relihiyon, mapapatawad pa ba ng Panginoong JesuCristo_ [www.keepvid.com].mp4 19.94 MB
T224-Paano-mararamdaman-kung-ikaw-ay-tinatawag-na-ng-Dios_[www.savevid.com].mp4 19.89 MB
T299-Dapat-ba-na-manalangin-nang-paulit-ulit_[www.savevid.com].mp4 19.88 MB
T1024-(1 of 2) Ang punongkahoy ng katwiran, at ang punongkahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama, at saka ang ahas na inilagay sa halamanan ng Eden, iyon ... [www.keepvid.com].mp4 19.88 MB
T105-Paano-ako-makalalapit-sa-Dios-para-ako-maging-dapat-sa-Kanya_[www.savevid.com].mp4 19.86 MB
T733-Puwede-nyo-ba-akong-bigyan-ng-matinding-assurance-ang-kaligtasan-ay-nasa-inyong-samahan_[www.savevid.com].mp4 19.85 MB
T1009-Ang patay ba_y maaaring bautismuhan_ [www.keepvid.com].mp4 19.83 MB
T137-Gaano-katotoo-na-ang-espiritu-ng-isang-taong-namatay-ay-mag-i-stay-pa-ng-40-days-_[www.savevid.com].mp4 19.82 MB
T874-Bago ginawa ng Ama ang sanglibutan, nasaan Siya at ano ang ginagawa Niya noon_ [www.keepvid.com].mp4 19.80 MB
T228-Kung-mapagpatawad-ang-Dios-bakit-nagkakaroon-ng-earthquake,-tsunami_[www.savevid.com](2).mp4 19.80 MB
T228-Kung-mapagpatawad-ang-Dios-bakit-nagkakaroon-ng-earthquake,-tsunami_[www.savevid.com].mp4 19.80 MB
T1026-Para kanino ang kautusang magbigay ng ikapu_ [www.keepvid.com].mp4 19.79 MB
T025-Ano-ang-tunay-na-iglesia-na-itinatag-ng-Dios_[www.savevid.com].mp4 19.72 MB
T1074-Sa Awit 23_1, ibig sabihin ba_y hindi na kailangan ang mga pastor o ministro man, Direct to God na lang ang pananampalataya_ [www.keepvid.com].mp4 19.66 MB
T391-Bakit-walang-tiyak-na-petsa-buwan-at-araw-ang-kapanganakan-ng-ating-Panginoong-Jesucristo_[www.savevid.com](2).mp4 19.59 MB
T094-Ang-patay-bay-bumabalik-at-nagpaparamdam_[www.savevid.com].mp4 19.56 MB
T160-Biblically-speaking,-ano-ang-dapat-sundin_-puso-ba-o-isip_[www.savevid.com].mp4 19.55 MB
T580-Totoo-ba-na-mamanahin-ng-maliligtas-itong-lupa-ayon-daw-yun-sa-Eccle-1_4_[www.savevid.com].mp4 19.47 MB
T1053 - Ang sabi_y ibigin ang mga kaaway, samantalang sa Lucas 19_27 naman, patayin ang mga kaaway. [www.keepvid.com](3).mp4 19.45 MB
T734-Ano ang paniniwala ninyo na nangyari sa katawan ni Kristo nung siya_y mamatay - ito ba_y umakyat sa itaas o itinago_ - Part 2 [www.keepvid.com].mp4 19.35 MB
T734-Ano-ang-paniniwala-ninyo-na-nangyari-sa-katawan-ni-Kristo-nung-siyay-mamatay-ito-bay-umakyat-sa-itaas-o-itinago_-Part-2[www.savevid.com].mp4 19.35 MB
T065-Is-Once-saved-always-saved-biblical_[www.savevid.com].mp4 19.35 MB
T516-Ang-matandang-ahas,-naihagis-na-ba-sa-sanlibutan-yan_-[www.savevid.com].mp4 19.32 MB
T419-Napakagaganda-ng-bawat-siyudad-sa-mundo,-bakit-pinili-ng-Dios-ang-bayan-ng-Israel_[www.savevid.com].mp4 19.28 MB
T847-Kailangan bang saktan natin ang ating katawan para mapatawad sa kasalanan_ [www.keepvid.com].mp4 19.17 MB
T588-Si-Eva-kaya-nagkasala-dahil-sa-tinukso-siya-ng-ahas,-di-ba-dapat-na-patayin-lang-ang-ahas-dahil-ito-ay-makasalanan_[www.savevid.com].mp4 19.15 MB
T519-Naniniwala-po-ako-dun-sa-unat-ikatlong-langit,-ano-naman-ang-pangalawa_[www.savevid.com].mp4 19.09 MB
T123-Totoo-ba-ang-mga-dinosaurs_-Kasama-ba-silang-nilikha-kasabay-ng-mga-ibang-hayop_[www.savevid.com].mp4 19.01 MB
T957-Bakit bawal sa inyo ang magpiyesta_ [www.keepvid.com].mp4 19.01 MB
T027-Nasa-Iglesia-ng-Dios-ba-ang-tunay-na-kaligtasan_[www.savevid.com].mp4 19.00 MB
T279-Ano-ang-ibig-sabihin-ng-ilayo-mo-sa-akin-ang-saro-ng-paghihirap-_[www.savevid.com].mp4 19.00 MB
T770-Tama-bang-i-compare-ang-relihiyon,-di-ba-bilang-respeto-sa-kapwa-hayaan-na-lang-natin-sila-sa-kanilang-paniniwala,-ang-importantey-naniniwala-sila-sa-Dios_[www.savevid.com].mp4 18.91 MB
T960-Saan matatagpuan ang Dios_ [www.keepvid.com].mp4 18.91 MB
T654-Sinugo-ba-ng-Dios-Ama-si-Cristo-para-maging-Dios-at-Tagapagligtas_[www.savevid.com].mp4 18.91 MB
T260-Naaayon-ba-sa-Biblia-ang-ikasampung-bahagi-ng-pagaabuloy_[www.savevid.com].mp4 18.77 MB
T988-May pangalan po ba ang Poong Maykapal_ [www.keepvid.com].mp4 18.76 MB
T782-Sa Mateo 24_15, ano ang ibig sabihin ng kalapastanganang walang pangalawa na tinutukoy ni Propeta Daniel na magaganap sa banal na lugar_ Ito na ba ang m... [www.keepvid.com].mp4 18.74 MB
T1032-Ano ang stand ninyo tungkol sa blood transfusion_ [www.keepvid.com].mp4 18.70 MB
T031-Is-there-one-true-religion_[www.savevid.com].mp4 18.69 MB
T056-Is-it-true-that-faith-alone-saves_[www.savevid.com].mp4 18.67 MB
T238-Totoo-ba-na-ang-sanggol-na-nasa-sinapupunan-ng-ina-ay-may-kasalanan-na-rin_[www.savevid.com](2).mp4 18.65 MB
T238-Totoo-ba-na-ang-sanggol-na-nasa-sinapupunan-ng-ina-ay-may-kasalanan-na-rin_[www.savevid.com].mp4 18.65 MB
T617-After-judgment-day,-when-some-people-go-to-heaven,-will-there-still-be-freewill-in-heaven_[www.savevid.com].mp4 18.62 MB
T884-Ano ang katuwiran na nakapaloob sa Mateo 20_16_ Saan iyon mauuna at mahuhuli_ [www.keepvid.com].mp4 18.62 MB
T1067-Ang Dios ba_y may birthday_ Anong buwan Siya_ Sa buwan ba ng Mayo o sa Disyembre_ [www.keepvid.com].mp4 18.61 MB
T275-Totoo-ba-ang-mga-kasabihan-nila-na-ang-mga-relihiyon-daw-ay-parang-barko-lang-_[www.savevid.com].mp4 18.59 MB
T846-Paano naging bawal ang dugo_ [www.keepvid.com].mp4 18.57 MB
T373-Bakit-si-Cristo-pinili-ng-Dios-na-tumubos-sa-mga-kasalanan,-bakit-di-na-lang-mga-kerubin_[www.savevid.com].mp4 18.53 MB
T397-Ano-ang-magiging-gabay-nating-mga-tao-upang-maiwasang-magkasala-sa-isip-puso-at-kaluluwa_[www.savevid.com].mp4 18.48 MB
T963-Kung loloobin ng Dios na ako_y maanib, ano ang dapat kong gawin upang makapanatili akong tapat na lingkod ng Dios_ [www.keepvid.com].mp4 18.42 MB
T875-Ano ang layunin ng Dios sa Gen. 3_16-17, bakit hindi si satanas ang Kanyang pinarusahan kundi ang taong tinukso ni satanas_ [www.keepvid.com].mp4 18.41 MB
T476-Sino-si-Cristo-sa-buhay-ng-tao-at-ano-ang-pamumuhay-Niya-noon-lalo-nung-bata-pa-Siya_[www.savevid.com].mp4 18.39 MB
T478-Sino-ang-pinakamatanda-o-pinakaunang-tao-o-hayop-dito-sa-buong-daigdig_[www.savevid.com].mp4 18.33 MB
T173-Paano-ang-paghingi-ng-tawad-sa-Dios-at-paano-malalaman-kung-pinatawad-na-ng-Dios_[www.savevid.com].mp4 18.14 MB
T859-Ano ang pinakamatibay na katibayan ninyo na ito ang iglesiang itinayo ng Dios_ [www.keepvid.com].mp4 18.12 MB
T095-Kasalanan-ba-ang-sumamba-sa-mga-rebulto-kasi-bilang-simbolo-lang-namin-iyon_[www.savevid.com].mp4 18.11 MB
T563-Is-your-logo-Bible-based-and-what-is-the-relevance-of-your-logo_[www.savevid.com].mp4 18.09 MB
T035-Bakit-ang-pagbinyag-ng-inyong-samahan-ay-kailangang-ilubog-sa-tubig_[www.savevid.com](2).mp4 18.08 MB
T779-Bakit sa bawa_t coordinating center ninyo, ang nakalagay sa karatula ay Ang Dating Daan_... [www.keepvid.com].mp4 18.08 MB
T722-Ano-ang-maipapayo-nyo-sa-isang-taong-laging-may-hawak-na-Biblia-pero-masyadong-nangaapi-ng-kapwa_[www.savevid.com].mp4 18.02 MB
T409-Sino-ang-Dios-na-dapat-sambahin_[www.savevid.com].mp4 18.00 MB
T319-Kung-akoy-maanib-sa-inyo,-paano-ako-makikisama-sa-asawa-ko-na-hindi-naniniwala_[www.savevid.com].mp4 17.97 MB
T581-May-utak-ba-ang-Dios_[www.savevid.com].mp4 17.96 MB
T015-Bukod-sa-pagka-Pilipino,-ano-pa-pong-lahi-kayo_[www.savevid.com].mp4 17.95 MB
T208-Mababasa-ba-sa-Biblia-ang-paggamit-ng-mga-instrument-sa-paghahandog-ng-awit-sa-Dios_[www.savevid.com].mp4 17.93 MB
T1078-Sa panahon ni Cristo, sa araw ng Sabbath Siya_y pumapasok sa sinagoga upang mangaral. Ano po ang masasabi n_yo tungkol doon_ [www.keepvid.com].mp4 17.91 MB
T762-Kung-mahal-tayo-ng-Dios-bakit-pinatagal-ang-sanlibutan-kung-ayaw-niya-na-masama-na-ang-sangkatauhan_-At-gaano-na-kalapit-ang-pagdating-ng-Dios-sa-ating-mundo_[www.savevid.com].mp4 17.87 MB
T906-Dapat bang mabalisa ang isang may karamdaman_ [www.keepvid.com].mp4 17.78 MB
T906-Dapat bang mabalisa ang isang may karamdaman_ [www.keepvid.com](2).mp4 17.78 MB
T491-Bakit-sa-Juan-8_40-sinabi-ni-Jesus-Siyay-tao-sa-Awit-22_6,-sabi-naman-Siyay-uod-di-tao_[www.savevid.com].mp4 17.77 MB
T090-Ano-ang-pinakapuso-ng-Biblia_[www.savevid.com].mp4 17.77 MB
T677-Ang-sampung-utos-bay-inaalis-ng-Dating-Daan_[www.savevid.com].mp4 17.71 MB
T182-Hindi-ba-masamang-lumipat-sa-ibang-relihiyon_-Wala-bang-masamang-mangyayari-sa-buhay-ko_[www.savevid.com].mp4 17.64 MB
T003-Ano-ang-palatandaan-ng-tunay-na-sugo-ng-Dios-sa-panahong-ito_[www.savevid.com].mp4 17.63 MB
T853-Kailan nagsimula o magsisimula pa lang ba ang isang libong taon, at ano ang mga palatandaan na magsisimula na iyon_ [www.keepvid.com].mp4 17.63 MB
T450-Sa-Lucas-20_22-23,-bakit-sa-panahon-na-iyon-si-Cesar-may-larawan,-si-Cristoy-wala_[www.savevid.com].mp4 17.57 MB
T711-Kung-sakaling-dumating-ang-pagkakataong-kayo-na-ang-huhusgahan,-at-sa-di-inaasahan-kayoy-hinusgahang-maparusahan-sa-impiyerno,-ano-ang-inyong-magiging-reaksyon-sa-ating-Panginoon_[www.savevid.com].mp4 17.42 MB
T016-maraming-babae-puedeng-ma-attract-sa-tulad-ninyo,-kayo-bay-nakaranas-na-ng-tunay-na-pagibig[www.savevid.com].mp4 17.35 MB
T615-Paano-ako-makasasalba-sa-bahay-na-ang-kabahayan-ay-may-inaalagaang-karo,-wala-namang-ibang-makakasama-ang-mother-in-law-ko_[www.savevid.com].mp4 17.26 MB
T584-Kanino-tayo-dapat-mangumpisal-ng-ating-mga-kasalanan_[www.savevid.com].mp4 17.20 MB
T994-Ano ba ang katotohanan tungkol sa bugtong at buhay na Dios na si JesuCristong Makapangyarihan sa lahat_ [www.keepvid.com].mp4 17.10 MB
T1000-Hindi ba nang likhain ng Dios si Adan ay isinunod Niya si Eva_ [www.keepvid.com].mp4 17.04 MB
T415-Ano-ibig-sabihin-ng-Juan-3_16-na-laging-binibigkas-ng-mga-pastor_[www.savevid.com].mp4 17.04 MB
T732-Makikita-ba-ng-tao-ang-nakasulat-sa-Apoc-17_5_[www.savevid.com].mp4 16.98 MB
T890-Ang mga nangyari ba at mangyayari pati na ang kamatayan natin ay itinakda ng Dios_ [www.keepvid.com].mp4 16.97 MB
T742-Plano rin ba ng Dios na magkasala si Eva at Adan para matupad ang utos na _magpakarami kayo__ [www.keepvid.com].mp4 16.97 MB
T377-Kung-walang-mga-kautusan-mayron-bang-dahilan-para-magkasala-ang-isang-tao_[www.savevid.com].mp4 16.97 MB
T886-May nasusulat ba sa Biblia tungkol sa nangyayaring kaguluhan sa ating bansa_ [www.keepvid.com].mp4 16.95 MB
T902-Noong magpakain si Cristo ng tinapay sa ilang libong tao sa pamamagitan ng bata, may himala bang nangyari o may kanya-kanya lang baon ang mga alagad_ [www.keepvid.com].mp4 16.91 MB
T627-Kanino-dapat-maglingkod-at-sumamba,-kay-Kristo-ba-o-sa-Dios,-para-hindi-kumontra-sa-sinasabi-ng-banal-na-kasulatan-na-dapat-maglingkod-sa-isang-Dios-lamang_[www.savevid.com].mp4 16.89 MB
T1055-Kanino dapat mangumpisal_ [www.keepvid.com].mp4 16.87 MB
T791-Bilang estudyante at isang Kristiyano, mali bang mag-aspire na maging validictorian o salutatorian_ At bilang estudyante, paano mararamdaman na tinatawa... [www.keepvid.com].mp4 16.86 MB
T514-Bawal-gumawa-ng-larawan-pero-sa-Exodus-ay-nakasaad-na-gumawa-sila-ng-kerubin-[www.savevid.com].mp4 16.83 MB
T613-Sa-1-Cor-8_5-6,-may-isang-Dios-lamang,-ang-Ama,-ibig-bang-sabihin-si-Cristoy-hindi-Dios_[www.savevid.com].mp4 16.83 MB
T020-Kailan-nagstart-ang-Ang-Dating-Daan-at-bakit-Ang-Dating-Daan_[www.savevid.com].mp4 16.81 MB
T132-Totoo-bang-namamana-ang-kasalanan_[www.savevid.com].mp4 16.78 MB
T312-May-kinalaman-ba-ang-teknolohiya-sa-ating-kaligtasan-o-kapahamakan_[www.savevid.com].mp4 16.78 MB
T604-Sa-Apoc-11_3,-ano-ang-simbolo-ng-dalawang-saksi_[www.savevid.com].mp4 16.76 MB
T862-Tungkol sa sinabi ni Cristo na, _Suppose ye that I come to give you unity Nay, but divisions._ Ang pagdami ba ng relihiyon o sekta ba ang katotohanan ng... [www.keepvid.com].mp4 16.74 MB
T213-Sapat-na-ba-ang-sumampalataya-lang-at-tanggapin-si-Hesus-ay-ligtas-na_[www.savevid.com].mp4 16.73 MB
T414-Sa-Mat-17_20,-kapag-may-kaunting-pananampalataya-ibig-bang-sabihin-pwede-nang-maligtas_[www.savevid.com].mp4 16.70 MB
T385-Bakit-sa-ibang-relihiyon-puro-babae-ang-namumuno_[www.savevid.com](2).mp4 16.69 MB
T385-Bakit-sa-ibang-relihiyon-puro-babae-ang-namumuno_[www.savevid.com].mp4 16.69 MB
T526-Ano-ang-dapat-inumin-o-gawin-ng-isang-taong-may-breast-cyst_[www.savevid.com].mp4 16.66 MB
T159-Karumaldumal-ba-sa-Dios-ang-lalaking-may-mahabang-buhok_[www.savevid.com].mp4 16.63 MB
T885-May nabanggit sa Ecle 14, na may darating, may yayaon. Ang tao ba bago pa man maging tao o mabuo sa sinapupunan ng babae, meron na rin ba siyang pinangg... [www.keepvid.com].mp4 16.53 MB
T629-Ano-ang-ibig-sabihin-ng-pag-nagkasala-ang-iyong-mata-ay-dukutin-mo-at-kung-nagkasala-ang-iyong-kamay-putulin-mo_[www.savevid.com].mp4 16.46 MB
T649-Sinu-sino-ang-mga-anak-ng-Dios-na-sinasabi-sa-Gen-6_1-2_[www.savevid.com].mp4 16.41 MB
T568-Paano-maipapadama-ang-pagmamahal-ng-isang-ina-na-nasa-malayo-dahil-sa-kahirapan-_[www.savevid.com].mp4 16.40 MB
T287-Paano-nagkaroon-ng-New-Testament-_[www.savevid.com].mp4 16.39 MB
T835-Bakit marami ngayong mga sakuna na nangyayari sa mundo_ [www.keepvid.com].mp4 16.37 MB
T302-Sa-dami-ng-relihiyon-na-lumitaw-sa-mundo,-ano-ang-tamang-dapat-pasukan-ko_[www.savevid.com].mp4 16.37 MB
T355-Bakit-hindi-na-lang-alisin-ng-Dios-ang-demonyo-sa-mundo-para-wala-nang-kasamaan_[www.savevid.com].mp4 16.29 MB
T188-Lahat-ba-tayoy-makasalanan-at-tayo-bay-may-original-sin_[www.savevid.com].mp4 16.27 MB
T179-Ang-sakit-ba-ng-taoy-kalooban-ng-Dios_[www.savevid.com].mp4 16.26 MB
T343-Sabi-ng-Dios-ang-mga-buto-sa-libingan-muling-mabubuhay,-papaano-ang-mga-na-cremate-_[www.savevid.com].mp4 16.25 MB
T231-Bakit-pinahihintulutan-ng-Dios-magkaroon-ng-sakit-ang-tao_[www.savevid.com].mp4 16.24 MB
T297-Ang-isang-sanggol-na-namatay-na-hindi-nabinyagan-ay-mapupunta-daw-sa-Limbo-_[www.savevid.com].mp4 16.23 MB
T657-Ano-ang-katungkulan-ko-sa-mundo-at-sa-magpakailanman_[www.savevid.com].mp4 16.15 MB
T386-Masama-bang-magtanim-ng-sama-ng-loob-sa-taong-ipinanganak-na-hayop_[www.savevid.com].mp4 16.14 MB
T386-Masama-bang-magtanim-ng-sama-ng-loob-sa-taong-ipinanganak-na-hayop_[www.savevid.com](2).mp4 16.14 MB
T370-The-truth-about-the-Noahs-Ark_[www.savevid.com].mp4 16.12 MB
T406-Ano-ibig-sabihin-ng-sa-kanyang-kamay-ay-may-7-bituin-(Apoc-1_16)_[www.savevid.com].mp4 16.11 MB
T456-Ano-ang-kahulugan-ng-Roma-3_23_[www.savevid.com].mp4 16.10 MB
T197-Ano-ang-tamang-panalangin-sa-Dios_-Kailangan-pa-bang-mag-krus-o-ipagsigawan-ang-panalangin-_[www.savevid.com].mp4 16.03 MB
T989-Kung halimbawa ako at ang nakararami sa ami_y gumagawa ng kabutihan at sumusunod sa lahat ng utos ng aming relihiyon, pagdating ng judgment time, may pa... [www.keepvid.com].mp4 16.03 MB
T1027-Sa Juan 3_3, ano ang ibig sabihin ng pagsilang na muli_ [www.keepvid.com].mp4 15.97 MB
T438-Ano-ang-magandang-paliwanag-sa-Mat-24_14,-at-ano-ang-magandang-preparation-ng-Church-of-God-_[www.savevid.com].mp4 15.97 MB
T1046-Ang sense of humor ba_y likas sa taong marunong magpatawa_ Sa katulad kong palaging seryoso, mapag-aaralan ko ba ito_ [www.keepvid.com].mp4 15.87 MB
T115-Kung-ang-pulay-larawan-ng-kasalanan,-mas-maganda-ba-na-di-na-ito-gamitin-_[www.savevid.com].mp4 15.85 MB
T196-Obligasyon-ba-ng-tao-na-lumuhod-o-yumukod-sa-panahon-ng-pagdarasal-sa-panahon-ng-pagtitipon-_[www.savevid.com].mp4 15.85 MB
T823-Ang Dios ba_y nagsisi sa Kanyang paglikha sa mga tao dahil sa patuloy na paggawa ng tao ng masama_ [www.keepvid.com].mp4 15.83 MB
T976-Nakausap n_yo na ba ang Dios_ [www.keepvid.com].mp4 15.82 MB
T1079-Ano ang paliwanag sa nakasulat sa Mateo 5_18_ [www.keepvid.com].mp4 15.80 MB
T463-Maraming-naniniwala-sa-2nd-coming-of-Jesus-ang-basehan-nilay-Heb-9-28,-ano-masasabi-nyo-dito_[www.savevid.com].mp4 15.77 MB
T335-Totoo-bang-alam-ng-Dios-ang-lahat-ng-bagay_[www.savevid.com].mp4 15.74 MB
T748-Totoo-bang-darating-ang-oras-na-gugunawin-ang-mundo_-Ano-ang-mga-signs-bago-mangyaring-gunawin-ang-mundo_[www.savevid.com].mp4 15.72 MB
T099-Paano-ko-malalaman-na-dinidinig-ng-Dios-ang-panalangin-ko_[www.savevid.com].mp4 15.67 MB
T147-Mayroon-bang-ibang-nilalang-na-existing-sa-kalawakan-o-sa-ibang-planeta_[www.savevid.com].mp4 15.63 MB
T826-Ano ang kahulugan ng banal na Espiritu_ [www.keepvid.com].mp4 15.59 MB
T1054-Ano ho ba ang katayuan ni Cristo_ [www.keepvid.com].mp4 15.59 MB
T669-Pag-lumipat-ako-sa-ibang-relihiyon-magkakasala-ba-ko-sa-Dios-o-masusumpa-ba-ako_[www.savevid.com].mp4 15.58 MB
T022-Anong-meron-sa-inyong-samahan-na-wala-sa-iba_[www.savevid.com].mp4 15.55 MB
T030-Ano-ang-aral-ukol-sa-assurance-of-salvation,-paano-ako-makakasiguro-na-ito-na-ang-tama-_[www.savevid.com].mp4 15.52 MB
T092-Bakit-kayo-nakikipagdebate,-pagkakakilanlan-ba-iyan-ng-pagiging-sa-Dios_[www.savevid.com].mp4 15.51 MB
T979-Ang mga santo sa aming bahay, may maitutulong ba o wala_ [www.keepvid.com].mp4 15.50 MB
T838-Ano ang kahulugan ng Juan 15_22_ [www.keepvid.com].mp4 15.48 MB
T761-Paano-nabuo-at-nandiyan-ang-Dios-Ama-sa-sarili-Niyang-kaharian_[www.savevid.com](2).mp4 15.47 MB
T761-Paano-nabuo-at-nandiyan-ang-Dios-Ama-sa-sarili-Niyang-kaharian_[www.savevid.com].mp4 15.47 MB
T1030-Sa Ecle 3_1, what is our ultimate purpose o ano ba talaga ang sadya natin dito sa mundo_ [www.keepvid.com].mp4 15.43 MB
T900-Dapat bang magtalu-talo ang lahat ng relihiyon at magsiraan sa halip na magkaisa ng pananampalataya, pananalig, at pag-ibig sa Dios_ [www.keepvid.com].mp4 15.42 MB
T1048-Karamihan sa mga tao_y takot sa kamatayan_ Bakit kailangan pang mamatay ang isang tao_ [www.keepvid.com].mp4 15.41 MB
T1025-Ang punongkahoy ng buhay sa paraiso, iyon ba ang ating Panginoong JesuCristo_ [www.keepvid.com].mp4 15.39 MB
T769-Naniniwala-ba-kayo-sa-mga-healing-powers-ng-mga-mangangaral_[www.savevid.com].mp4 15.36 MB
T265-Paano-makikitungo-sa-kapatiran-ang-isang-matuwid-na-manggagawa-o-miyembro-man_[www.savevid.com].mp4 15.31 MB
T806-Namatay si Cristo sa krus. Nung umakyat na siya sa langit, sa anong anyo po_ Kaluluwa ba o Espiritu_ At ano ang pagkakaiba ng kaluluwa at espiritu_ [www.keepvid.com].mp4 15.30 MB
T611-Mas-mataas-ba-ang-anghel-sa-tao_[www.savevid.com].mp4 15.29 MB
T616-Ang-Ama-ang-lumikha-sa-anghel-na-naging-satanas-Mabuti-ang-Ama-di-ba-dapat-mabait-din-siya_[www.savevid.com].mp4 15.28 MB
T1050-Meron ba kayong sementeryo_ [www.keepvid.com].mp4 15.27 MB
T309-Hindi-ba-masama-na-tatlong-beses-na-nabautismuhan_[www.savevid.com].mp4 15.25 MB
T117-Bakit-hindi-kayo-tumatanggap-ng-abuloy-sa-di-ninyo-kapananampalataya_[www.savevid.com].mp4 15.22 MB
T781-May mababasa ba sa Biblia na direktibang naguutos sa mga apostoles sa pamamagitan ng Panginoong JesuCristo na ang tao ay maaaring pumatay ng mga hayop p... [www.keepvid.com].mp4 15.18 MB
T774-Kung lilipat ako sa ibang relihiyon gaya ng inyong samahan, magkakasala ba ako sa Dios o masusumpa ba ako gaya ng sabi ng iba_ [www.keepvid.com].mp4 15.17 MB
T130-Paano-nadiskubre-ang-Biblia-at-sino-ang-gumawa-nito_[www.savevid.com].mp4 15.12 MB
T766-Sa-nangyayari-ngayon-laging-nag-aaway-ang-kasamaan-at-ang-kabutihan-bakit-nilagyan-o-inilagay-sa-isipan-ng-tao-ang-kasamaan-at-kabutihan_[www.savevid.com].mp4 15.12 MB
T756-Sa-dami-ng-mga-religion,-ang-tao-nako-confuse-na-kung-saan-talaga-aanib,-di-ba-puwede-na-lahat-aniban-kasi-nasa-sarili-ng-tao-naman-kung-paano-siya-magiging-banal_[www.savevid.com].mp4 15.10 MB
T357-Bakit-lumikha-ang-Dios-ng-halamanan-sa-gitna-ng-Eden-_[www.savevid.com].mp4 15.09 MB
T405-Anong-ibig-sabihin-ng-salitang-Armagedon_[www.savevid.com].mp4 15.09 MB
T909-Ano ang kahulugan ng Mateo 18_9_ Paano dudukutin ang mata_ [www.keepvid.com].mp4 15.05 MB
T861-Ang diablo at ang mga alagad niya na may tanda sa noo at kamay ay parurusahan sa apoy ng impiyerno na magpasawalanghanggan. [www.keepvid.com].mp4 15.05 MB
T466-Sa-1-Tim-4_14-16,-sa-panahon-na-iyan,-ligtas-na-ba-si-Timoteo_[www.savevid.com].mp4 15.03 MB
T180-Ano-ang-layunin-ng-Dios-sa-paglikha-Niya-sa-atin_[www.savevid.com].mp4 15.01 MB
T046-Totoo-bang-hindi-maliligtas-ang-tao-sa-pag-anib-sa-relihiyon-at-bautismo_[www.savevid.com].mp4 15.00 MB
T968-Ano ang tamang panuntunan ng pagsasama ng buong pamilya sa isang sambahayan sa pagitan ng mag-asawa at sa mga anak na di sila nagkakaisa ng pananampalat... [www.keepvid.com].mp4 14.96 MB
T713-Sa Mat. 15.11,17-19, Tungkol sa pagkain. May ipinagbabawal pa rin bang pagkain ngayon_ [www.keepvid.com].mp4 14.95 MB
T713-Sa-Mat-15-11,17-19,-Tungkol-sa-pagkain-May-ipinagbabawal-pa-rin-bang-pagkain-ngayon_[www.savevid.com].mp4 14.95 MB
T243-Sang-ayon-ba-ang-Biblia-na-tawaging-God-the-Holy-Spirit_[www.savevid.com].mp4 14.93 MB
T865-Nang napako si Kristo, sa Marcos 5_24, parang lumalabas na may naiwang damit si Kristo, sa Juan 19_23-24, wala na ho siyang damit, alin ba ang totoo_ [www.keepvid.com].mp4 14.91 MB
T444-Iba-ba-si-Cristo-sa-Ama_[www.savevid.com].mp4 14.90 MB
T125-About-lay-hands-o-pagpapatong-ng-kamay-[www.savevid.com].mp4 14.90 MB
T249-Bakit-tayo-nagkaroon-ng-pangalan_[www.savevid.com].mp4 14.84 MB
T589-Paano-ang-humingi-lang-ng-tawad-ng-malamang-mamamatay-na-siya-[www.savevid.com].mp4 14.79 MB
T063-Ano-ang-makapagliligtas,-relihiyon-o-pananampalataya_[www.savevid.com].mp4 14.79 MB
T587-Dapat-bang-pagdebatehan-ng-mga-relihiyon-ang-salita-ng-Dios-_[www.savevid.com].mp4 14.68 MB
T133-Ang-nilikhay-babae-at-lalake,-ginusto-ba-ng-Dios-na-may-bakla-at-tomboy-_[www.savevid.com].mp4 14.67 MB
T628-Ito-ba-ang-mamanahing-lupa_[www.savevid.com].mp4 14.66 MB
T803-Marami pong pangalan ang Dios_ [www.keepvid.com].mp4 14.65 MB
T247-May-tanong-pa-ba-sa-Biblia-na-mahalagat-may-kinalaman-sa-kaligtasan-na-hindi-pa-natatanong_[www.savevid.com].mp4 14.62 MB
T244-Ano-ang-nararapat-na-pagsasama-ng-pamilya-na-magkakaiba-ng-pananampalataya_[www.savevid.com].mp4 14.62 MB
T461-Ano-ang-mensahe-sa-mga-Kristiyano-ng-salitang-naganap-na-na-binigkas-ni-Cristo_[www.savevid.com].mp4 14.61 MB
T421-Nang-malagot-ang-hininga-ni-Jesus,-bakit-nabiyak-ang-kurtina-na-naghihiwalay-sa-Holy-of-Holies_[www.savevid.com].mp4 14.54 MB
T905-Ano ang pagkakaunawa ninyo sa Juan 1_1_ [www.keepvid.com].mp4 14.53 MB
T533-Alin-aling-utos-ang-dapat-sundin-ng-asawang-babae-sa-pagpapasakop-sa-lalake_[www.savevid.com].mp4 14.50 MB
T002-May-palatandaan-ba-na-ibinigay-ang-Dios-upang-makilala-ang-mangangaral-na-sinugo-Niya_[www.savevid.com].mp4 14.50 MB
T562-Yung-diwa-ng-masama-saan-nagmula-yun_[www.savevid.com].mp4 14.49 MB
T207-Sa-Hukom-13_5,-ano-ang-ibig-sabihin-ng-Nazareo-sa-Dios_[www.savevid.com].mp4 14.39 MB
T933-Saan mababasa sa Biblia na ipinagbabawal sa mga mangangaral ang magtipon ng kayamanan dito sa ibabaw ng lupa_ [www.keepvid.com].mp4 14.35 MB
T341-Totoo-ba-na-tatlo-ang-langit_-Ang-alam-ko-kasi-isa-lang-[www.savevid.com].mp4 14.28 MB
T253-Bakit-nabuhay-pa-ang-tao-kung-mamamatay-din-lang_[www.savevid.com].mp4 14.27 MB
T540-Totoo-bang-may-life-after-death-at-anong-klaseng-pamumuhay-ang-naghihintay-sa-atin-doon-_[www.savevid.com].mp4 14.27 MB
T088-Paano-nabuo-ang-sipi-ng-Biblia-at-bakit-iba-iba-ang-paniniwala-tungkol-sa-Biblia_[www.savevid.com].mp4 14.26 MB
T974-Nasa Biblia ba ang pag-iipon ng kayamanan_ [www.keepvid.com].mp4 14.25 MB
T504-What-is-the-Christian-principle_[www.savevid.com].mp4 14.25 MB
T993-Kung halimbawa pagkagising ko sa umaga o bago matulog, hindi ako nagdarasal, kasalanan ba iyon_ At may oras ba ang pananalangin o ilang beses dapat mana... [www.keepvid.com].mp4 14.24 MB
T949-ilang beses ba ang holy communion at kelan ito dapat gawin_ kailangan bang kainin ang tinapay at ang alak inumin_ [www.keepvid.com].mp4 14.23 MB
T187-Ano-ang-katotohanan-sa-salitang-impiyerno,-ito-bay-libingan_[www.savevid.com].mp4 14.22 MB
T606-Sa-panahon-natin-ngayon,-meron-bang-grupo-o-kahit-sinong-tao-na-pinagkalooban-ng-Dios-para-magpagaling-sa-pamamagitan-ng-milagro_[www.savevid.com].mp4 14.14 MB
T743-Mayroon-kaming-sixth-and-seventh-Book-of-Moses-Okay-lang-bang-basahin-yun_[www.savevid.com].mp4 14.13 MB
T643-Bakit-hindi-nagbibigay-ng-ikapu-ang-mga-member-sa-inyo-gaya-ng-nakasulat-sa-Malachi-3_10_[www.savevid.com].mp4 14.08 MB
T191-Obligado-ba-tayo-na-ang-bawat-bata-na-isisilang-kahit-2-linggo-pa-lang-ay-dapat-binyagan_[www.savevid.com].mp4 14.08 MB
T346-Paano-magaganap-ang-one-world-one-government-o-ang-millennium-rule-of-Christ_[www.savevid.com].mp4 14.07 MB
T174-Ang-pagiging-palabiro-ba-o-palatawa-ng-isang-tao-ay-nauuwi-sa-pagiging-makasalanan_[www.savevid.com].mp4 14.04 MB
T959-Saan ba napunta ang kaluluwa ng dalawang magnanakaw na kasama ni Jesus nang matapos po silang mahatulan_ [www.keepvid.com].mp4 14.01 MB
T367-Masama-bang-makipagtalo-sa-salita-ng-Dios_[www.savevid.com].mp4 14.00 MB
T1016-Ano ang naging simbolo ng anghel na nakatayo sa araw at ang iba_t ibang klase ng mga ibon na lumilipad sa himpapawid_ [www.keepvid.com].mp4 13.99 MB
T567-Nakasulat-ba-sa-Biblia-na-di-pwede-kainin-ang-dugo-dahil-itoy-dugo-ni-Kristo_[www.savevid.com].mp4 13.97 MB
T049-Meron-bang-chance-magsama-sa-buhay-na-walang-hanggan-ang-pamilyang-magkakaiba-ng-relihiyon_[www.savevid.com].mp4 13.95 MB
T1058-Bakit sa bawa_t aklat sa mga sitas ay may hindi magkapareho ang laman_ [www.keepvid.com].mp4 13.95 MB
T361-Ano-ba-ang-relihiyon-ng-12-apostol_[www.savevid.com].mp4 13.93 MB
T251-Ilan-ba-ang-Dios_[www.savevid.com].mp4 13.91 MB
T499-Sa-Gawa-20_28,-may-sinasabing-iglesia-ng-Panginoon,-at-meron-din-akong-nabasa-[www.savevid.com].mp4 13.91 MB
T590-Paano-ba-malalaman-ng-isang-tao-na-tinatawag-na-siya-ng-Dios-_[www.savevid.com].mp4 13.90 MB
T610-Nasaan-yung-bottomless-pit-o-tartaroo_[www.savevid.com].mp4 13.88 MB
T513-Sa-Mat-17_5-yung-nag-uusap-si-Moises,-Elias-at-Hesukristo-Ano-ba-ang-pinag-usapan-nila_[www.savevid.com].mp4 13.81 MB
T464-Paliwanag-sa-1-Juan-5_20-[www.savevid.com].mp4 13.73 MB
T126-Ano-ang-mahalaga-sa-buhay-ng-tao-ang-kaniyang-pagsilang-o-ang-kaniyang-kamatayan_[www.savevid.com].mp4 13.72 MB
T805-Bakit nagkaroon ng iba_t ibang relihiyon sa mundo_ [www.keepvid.com].mp4 13.71 MB
T997-Tungkol sa transfiguration, yung nangyari kina Elias, Jesus at Moises, tapos naiwan si Jesus. Sino ba ngayon ang dapat nating pakinggan sa panahong ito_ [www.keepvid.com].mp4 13.71 MB
T214-Kalugud-lugod-ba-sa-Dios-ang-ginagawang-pagdarasal-at-pagsisiyam-sa-patay_[www.savevid.com].mp4 13.67 MB
T482-Tungkol-sa-pagpatay-ng-Dios-[www.savevid.com].mp4 13.57 MB
T356-Ano-ang-tunay-na-pangalan-ng-Dios_[www.savevid.com].mp4 13.56 MB
T1002-Ang paglikha kay Adan ay nasa Gen 27. Sa Gen 1_26-27, sino ang unang nilalang ng Dios bago kay Adan_ [www.keepvid.com].mp4 13.53 MB
T351-Gaano-na-ba-kalapit-ang-pagdating-ng-Panginoon-sa-ating-mundo_[www.savevid.com](2).mp4 13.48 MB
T431-Bakit-kailangang-tubusin-ng-Panginoong-Jesucristo-ang-ating-mga-kasalanan_[www.savevid.com].mp4 13.47 MB
T306-Ano-ang-tunay-na-kahulugan-ng-bautismo_[www.savevid.com].mp4 13.46 MB
T473-Sa-panahon-ni-Noe,-sinabi-ng-Dios-na-di-na-muling-parurusahan-sa-pamamagitan-ng-tubig-_[www.savevid.com].mp4 13.42 MB
T023-Ano-ang-pinagkaiba-ng-kapatirang-Dating-Daan-sa-ibang-relihiyon_[www.savevid.com].mp4 13.41 MB
T598-May-impiyerno-ba-talaga_[www.savevid.com].mp4 13.41 MB
T038-Sa-inyong-samahan,-sa-tuwing-nananalangin-bakit-umiiyak_[www.savevid.com].mp4 13.37 MB
T051-Sino-ang-may-hawak-ng-kaligtasan-ng-tao-ang-Dios-ba-o-ang-tao_[www.savevid.com].mp4 13.37 MB
T603-Bakit-may-nilalang-na-diwata,-kapre,-duwende-at-iba-pang-lamang-lupa_[www.savevid.com].mp4 13.37 MB
T952-Meron bang kautusan tungkol sa ayos ng pananamit ng mga lalake_ [www.keepvid.com].mp4 13.33 MB
T248-Gaano-kabigat-ang-tinatawag-nating-mortal-sin-at-ano-ang-maaaring-maging-kapatawaran-nito_[www.savevid.com].mp4 13.31 MB
T368-Masama-bang-dumepende-sa-ibang-tao-kung-tayo-ay-nasa-kagipitan_[www.savevid.com].mp4 13.31 MB
T493-ibig-bang-sabihin-kung-namatay-ang-pusakal-nakabayad-na-ng-kasalanan_[www.savevid.com].mp4 13.30 MB
T492-Tungkol-sa-kalikasan-ni-Kristo,-ano-ang-pagkakakilala-ninyo-sa-Kaniya_[www.savevid.com].mp4 13.29 MB
T839-Di ba ang patay wala nang magagawa, bakit sa Biblia nakasulat ang dugo ni Abel sumisigaw_ [www.keepvid.com].mp4 13.22 MB
T442-Pwede-bang-ang-nabautismuhan-ng-dalawang-beses-na-ay-bautismuhan-uli_[www.savevid.com].mp4 13.20 MB
T376-Maaari-bang-mabuhay-ang-isang-tao-na-hindi-makagawa-ng-kasalanan_[www.savevid.com].mp4 13.14 MB
T374-Totoo-bang-kasalanan-na-pagtalunan-ang-salita-ng-Dios_[www.savevid.com].mp4 13.13 MB
T532-Ano-ba-ibig-sabihin-ng-ikapu_[www.savevid.com].mp4 13.11 MB
T402-Dalaga-ako,-halimbawa-maanib-ako-sa-iglesia-ninyo,-puede-pa-ba-akong-tumanggap-ng-manliligaw_[www.savevid.com].mp4 13.07 MB
T714-Sa-dami-ng-relihiyon-sa-mundo,-may-kompitensya-ba-para-dumami-miyembro_[www.savevid.com](2).mp4 13.00 MB
T714-Sa-dami-ng-relihiyon-sa-mundo,-may-kompitensya-ba-para-dumami-miyembro_[www.savevid.com].mp4 13.00 MB
T990-Ang sinasabi sa Santiago na kasalanan ba yung hindi gumawa ng mabuti_ [www.keepvid.com].mp4 12.99 MB
T891-Kapag namatay ang isang tao, babalik pa ba siya o magiging isang alaala na lang_ [www.keepvid.com].mp4 12.99 MB
T534-Kailangan-ba-talagang-umanib-sa-iglesia-ang-isang-indibidwal_[www.savevid.com].mp4 12.91 MB
T349-Paano-ang-mga-malapit-nang-mamatay,-saka-lang-nagsisi,-tanggap-ba-iyon_[www.savevid.com].mp4 12.89 MB
T420-Bakit-ba-isinama-ni-Jesus-si-Judas-sa-12-apostol-kung-nalalaman-Niya-na-si-Judas-ay-masama_[www.savevid.com].mp4 12.88 MB
T987-Sinabi mo na di sa lahat ng dako nandun ang Dios, ano ang ibig sabihin ng sinasabi sa Jeremiah 23_23-24_ [www.keepvid.com].mp4 12.87 MB
T233-Ano-ba-ang-tunay-na-pangalan-ng-Dios_[www.savevid.com].mp4 12.87 MB
T457-Ano-ang-kalapastanganang-walang-pangalawa_[www.savevid.com].mp4 12.84 MB
T317-Totoo-bang-ang-mga-panaginip-ay-maaaring-may-epekto-sa-talagang-nangyayari-sa-buhay-natin_[www.savevid.com].mp4 12.84 MB
T632-Pinahintulutan-din-po-ba-ng-Dios-na-magkasala-ang-tao_[www.savevid.com].mp4 12.83 MB
T113-Ang-isang-araw-ba-sa-Dios-ay-katumbas-ng-isang-libo-sa-atin_[www.savevid.com].mp4 12.82 MB
T833-Anytime ba na magpabautismo, wala ba iyong expiration_ [www.keepvid.com].mp4 12.82 MB
T763-Akoy-nagsusuri-ngayon,-paano-kung-biglang-dumating-ang-Panginoon-hindi-pa-ako-tapos-at-di-pa-ako-nabautismuhan_[www.savevid.com].mp4 12.81 MB
T954-Paano makikilala ang Dios_ [www.keepvid.com].mp4 12.81 MB
T570-Papaano-ko-mapapalaki-ang-aking-mga-anak-na-may-takot-sa-Dios_[www.savevid.com].mp4 12.79 MB
T1007-Paano ba tayo ililigtas ng ating Panginoong JesuCristo at ano ang lahat ng gusto Niya sa tao para iligtas Niya_ [www.keepvid.com].mp4 12.75 MB
T358-Bakit-nagrebelde-si-satanas-sa-Ama_[www.savevid.com].mp4 12.74 MB
T810-Totoo bang death is an appointment_ [www.keepvid.com].mp4 12.73 MB
T1057-Ano ang ibig sabihin o ipakahulugan ng numerong _666__ [www.keepvid.com].mp4 12.73 MB
T594-How-can-we-determine-that-Ang-Dating-Daan-is-the-true-religion_[www.savevid.com].mp4 12.70 MB
T494-Totoo-bang-kahit-anong-relihiyon-meron-ang-tao-bastat-may-pananampalataya-sa-Dios-ligtas-na_[www.savevid.com].mp4 12.70 MB
T093-Ang-pakikipagdebate-ba-sa-salita-ng-Dios-ay-pwedeng-gawin-kahit-saang-lugar_[www.savevid.com].mp4 12.67 MB
T549-Paano-ko-malalaman-na-akoy-ligtas_[www.savevid.com].mp4 12.66 MB
T591-Hindi-bat-si-Kristoy-muling-paririto-sa-lupa,-meron-bang-magiging-tanda-na-siyay-darating_[www.savevid.com].mp4 12.64 MB
T453-Ang-pangalan-ba-ng-Ama-na-YHWH-ay-na-translate-na-sa-panahon-ngayon-sa-salitang-mas-nauunawaan_[www.savevid.com].mp4 12.61 MB
T079-Lahat-ba-ng-relihiyon-ay-may-kaligtasan_[www.savevid.com].mp4 12.57 MB
T816-Kung magiging marapat tayo sa kaligtasan, ano ang magiging kalagayan natin doon..._ [www.keepvid.com].mp4 12.57 MB
T488-Nasaan-ang-Panginoong-Dios-nang-hindi-pa-Niya-ginagawa-ang-langit-at-lupa_[www.savevid.com].mp4 12.52 MB
T157-Sumasanib-ba-ang-Dios-sa-tao_[www.savevid.com].mp4 12.52 MB
T272-Sa-Gawa-20_28-Iglesia-ng-Panginoon,-sa-I-Cor-1_2-Iglesia-ng-Dios-ano-ang-pagkakaiba_[www.savevid.com].mp4 12.50 MB
T250-Ipinako-si-Jesus-at-namatay-para-tubusin-ang-tao-ibig-bang-sabihin-ligtas-na-lahat-ng-tao_[www.savevid.com].mp4 12.47 MB
T723-Kung-nagkatawang-tao-ang-Dios,-sino-ba-siya-at-saan-siya-nanggaling_[www.savevid.com].mp4 12.45 MB
T704-Sa-paanong-paraan-nahimok-mo-ang-iyong-sarili-na-paglingkuran-ang-ating-Panginoong-Dios-o-maging-mangangaral-sa-kapwa-natin-kapatid_[www.savevid.com].mp4 12.43 MB
T371-Pag-nakita-ng-Dios-ang-mga-napunta-sa-impiyernoy-nahihirapan,-maaawa-ba-Siya_[www.savevid.com].mp4 12.42 MB
T043-Sa-mga-tribo-lalo-na-sa-mga-bundok-na-hindi-nakakarinig-ng-salita-ng-Dios,-maliligtas-ba-sila_[www.savevid.com].mp4 12.41 MB
T1021-Ano po bang mayroon sa langit_ [www.keepvid.com].mp4 12.39 MB
T340-Kung-ang-langit-at-lupa-ngayon-ay-matatapos,-nakagawa-na-ba-ng-bagong-langit-ang-Dios_[www.savevid.com].mp4 12.36 MB
T796-Ang Holy Spirit ba_y Espiritu ng Ama o Espiritu ng Anak_ [www.keepvid.com].mp4 12.31 MB
T327-Sa-mga-suliraning-nararanasan-natin-ngayon,-ito-ba-ang-senyales-na-malapit-ang-2nd-coming_[www.savevid.com].mp4 12.28 MB
T310-Maliligtas-ba-ang-mga-kaluluwang-nangamatay-na,-na-di-nabautismuhan-sa-Iglesia-ng-Dios_[www.savevid.com].mp4 12.28 MB
T775-Sa 1 Pedro 3_18-19, kung may kulungan sa kabilang buhay, ibig bang sabihin iyon ang impiyerno _ [www.keepvid.com].mp4 12.27 MB
T558-Bakit-araw-ng-sabado-ang-pagtitipon-ng-Dating-Daan_[www.savevid.com].mp4 12.21 MB
T725-Kung-sakaling-akoy-sumapi-sa-Church-of-God,-may-makakamit-ba-akong-kaligtasan_[www.savevid.com].mp4 12.16 MB
T268-Kapag-ba-ang-taoy-kaanib-na-ninyo-at-namatay,-magkikita-kita-din-ba-sila-sa-kabilang-buhay_[www.savevid.com].mp4 12.12 MB
T427-Papano-po-magiging-makapangyarihan-ang-salita-ng-Dios-sa-atin_[www.savevid.com].mp4 12.11 MB
T085-Ano-ang-ikapu-sa-inyong-relihiyon_[www.savevid.com].mp4 12.09 MB
T525-Ano-ang-tamang-paraan-ng-pag-aasawa-ayon-sa-Biblia_[www.savevid.com].mp4 12.04 MB
T848-Bakit nakapasok sa Garden of Eden ang demonyo para tuksuhin si Eva_ [www.keepvid.com].mp4 12.03 MB
T585-Nakakabawas-ba-ng-kasalanan-ng-isang-tao-ang-kumpisal-at-kumunyon_[www.savevid.com].mp4 12.03 MB
T665-Bakit-tinawag-na-Ang-Dating-Daan-ang-inyong-relihiyon_[www.savevid.com].mp4 12.02 MB
T219-Kung-sa-aking-paghahanap-ay-inabot-ako-ng-kamatayan,-ako-bay-may-pag-asang-maligtas_[www.savevid.com].mp4 12.01 MB
T1047-Sinabi sa akin, magdasal lang daw at humingi sa Dios ng sign kung kami talaga para sa isa_t isa, tama ba ito_ [www.keepvid.com].mp4 12.01 MB
T965-Sa Juan 1_4, ano ang tunay na pagkakasulat sa Biblia, yun bang mula sa kaniya ang buhay o nasa kaniya ang buhay_ [www.keepvid.com].mp4 12.00 MB
T966-Ano ang magiging kalagayan ng pinangangaralan ng pastora o kung ang nangangaral sa inyo_y babae_ [www.keepvid.com].mp4 11.96 MB
T644-Sino-ba-ang-dapat-paniwalaang-samahan-o-relihiyon-na-nagsasabi-ng-totoo_[www.savevid.com].mp4 11.95 MB
T829-Bakit ipinagbawal kainin ang baboy_ [www.keepvid.com].mp4 11.90 MB
T912-Sinabi sa Biblia na kung gaano karami ang buhanging sa dagat, ganoon din karami ang di maliligtas; masasaklaw ba dito ang karamihang mahirap na dahil sa... [www.keepvid.com].mp4 11.90 MB
T315-Dinirinig-ba-ng-Dios-ang-mga-panalangin-ng-isang-taong-may-kaaway-na-di-pinapatawad_[www.savevid.com].mp4 11.87 MB
T1003-Gaano ang katiyakan na tayo na nananampalataya sa Dios sa panahong ito ay makakarating sa paraiso_ [www.keepvid.com].mp4 11.87 MB
T1059-Maliligtas ba sila sa santo niño ang kanilang panginoon_ [www.keepvid.com].mp4 11.86 MB
T418-paano-yung-sinabi-ni-Kristo-sa-katabi-Niyang-nakapako-sa-krus_[www.savevid.com].mp4 11.85 MB
T655-Tungkol-sa-panalanging-paulit-ulit_[www.savevid.com].mp4 11.78 MB
T683-Ano-ba-ang-kaibahan-sa-pagsamba-at-sa-pagpapasalamat_[www.savevid.com].mp4 11.77 MB
T983-Yun bang tinutukoy na mga tupang nasa labas pa ng kulungan ng totoong iglesia , may mga nilalang ba dun na alam na nila ang totoong aral ngunit di pa si... [www.keepvid.com].mp4 11.77 MB
T550-Basic-principles-of-salvation-[www.savevid.com].mp4 11.77 MB
T871-Ayon sa Juan 1_18, ang bugtong na Anak ay galing sa sinapupunan ng Ama. Nangangahulugan ba na si Jesus ay di galing sa Kaniyang ina_ [www.keepvid.com].mp4.part 11.66 MB
T634-Ang-mag-asawang-nasa-abroad,-nagpapadala-yung-babae-sa-magulang-at-kapatid-niya,-masama-ba-yun_[www.savevid.com].mp4 11.65 MB
T998-May nasusulat ba sa Biblia na ang lumitaw na rainbow o bahaghari ay tanda o pangako ng Dios na huwag na Niyang uuliting palulubugin ang mundo_ [www.keepvid.com].mp4 11.64 MB
T858-Ano ang ibig sabihin ng bautismo_ [www.keepvid.com].mp4 11.62 MB
T866-Sa 1 Tes 4_16-17, bakit ang ginamit na salita_y _aagawin__ Meron bang pag-aagawan at may maaagaw ba_ [www.keepvid.com].mp4 11.62 MB
T429-Anu-ano-ang-mga-pagkakaiba-ng-mga-tungkulin-o-batas-ng-Iglesia-ng-Dios-sa-ibang-relihiyon_[www.savevid.com].mp4 11.62 MB
T111-Nasa-Biblia-ba-na-bawal-ang-pag-inom-ng-alak_[www.savevid.com].mp4 11.57 MB
T726-Kung-kayoy-tinatanong-ng-nagtatanong-sa-inyo,-kayo-bay-nasa-espiritu-o-ang-kaalaman-lamang-ninyo-sa-Banal-na-Kasulatan-ang-sinasagot-ninyo_[www.savevid.com].mp4 11.50 MB
T472-Paano-naisulat-ni-Moises-ang-nangyari-sa-Genesis-gayong-wala-pa-naman-siya-nung-nangyari-yun_[www.savevid.com].mp4 11.50 MB
T714-Sa-dami-ng-relihiyon-sa-mundo,-may-kompitensya-ba-para-dumami-miyembro_[www.savevid.com].mp4.part 11.49 MB
T118-Tamang-confession-o-pangungumpisal[www.savevid.com].mp4 11.48 MB
T363-Puwede-bang-kasiyahan-ng-Espiritu-ng-Dios-ang-taong-walang-aral_[www.savevid.com].mp4 11.48 MB
T013-Bakit-kayo-na-isinugo-sa-panahong-ito,-di-binigyan-ng-ganung-kaloob_-(magpagaling-etc-)[www.savevid.com].mp4 11.48 MB
T148-Paano-ba-ang-tunay-na-pagpapatawad_[www.savevid.com].mp4 11.48 MB
T308-Ano-ang-wastong-gulang-ng-isang-tao-para-siyay-makatanggap-ng-bautismo_[www.savevid.com].mp4 11.48 MB
T389-Kapag-ba-maganda-ang-pamumuhay-ibig-sabihin-ay-pinagpala-ng-Dios-at-nasa-tamang-relihiyon-_[www.savevid.com](2).mp4 11.36 MB
T389-Kapag-ba-maganda-ang-pamumuhay-ibig-sabihin-ay-pinagpala-ng-Dios-at-nasa-tamang-relihiyon-_[www.savevid.com].mp4 11.36 MB
T600-Totoo-bang-kung-ang-tao-daw-maraming-problema-ay-marami-din-daw-ginawang-kasalanan-sa-Dios_[www.savevid.com].mp4 11.33 MB
T795-May tanong ba na hindi n_yo talaga alam ang sagot_ [www.keepvid.com].mp4 11.28 MB
T1018-Bakit kaya tanging si Haring Solomon na lang ang pinakapantas na tao sa mundo_ [www.keepvid.com].mp4 11.25 MB
T843-May kaligtasan ba ang taong namatay na, na nasa labas ng iglesia o relihiyon pero gumagawa ng kalooban ng Dios_ [www.keepvid.com].mp4 11.24 MB
T168-Ano-ang-dapat-gawin-ng-isang-tao-para-makaiwas-at-makapagpigil-sa-sarili-na-di-makaganti-_[www.savevid.com].mp4 11.23 MB
T266-Sa-doktrinang-aral-sa-buhok,-may-sinasabing-kapag-wala-kang-buhok-ay-maglambong-ka-Ano-ibig-sabihin-nun_[www.savevid.com].mp4 11.22 MB
T569-Is-there-a-way-in-the-Bible-how-to-bring-up-kids_[www.savevid.com].mp4 11.22 MB
T1001-Sa Biblia may nabasa ako na binabanggit na may punongkahoy ng buhay, may bukal ng tubig ng buhay, at may tinapay ng buhay. Saan ba natin matatagpuan an... [www.keepvid.com].mp4 11.17 MB
T331-Paano-malalaman-kung-kailan-darating-ang-ating-Panginoong-Hesukristo_[www.savevid.com].mp4 11.17 MB
T824-Bago ba lipulin ng Dios ang mga masasamang tao sa panahon ni Noe, alam ba Niya na dadami pa rin ang mga masasama na dun din manggagaling sa 8 mabuti na ... [www.keepvid.com].mp4 11.16 MB
T1017-May kaligtasan ba ang hindi naniniwala sa Biblia_ [www.keepvid.com].mp4 11.13 MB
T329-Masama-bang-maging-bakla,-tomboy-at-bisexual_[www.savevid.com].mp4 11.12 MB
T047-Ano-ang-mangyayari-sa-mga-bata-sa-paghuhukom_[www.savevid.com].mp4 11.09 MB
T024-Ano-ang-malaking-kaibahan-ng-iniaaral-ninyong-ebanghelyo-sa-ibang-relihiyon-o-iglesia_[www.savevid.com].mp4 11.08 MB
T423-Bakit-ang-mga-tao-ay-patuloy-na-gumagawa-ng-immorality_[www.savevid.com].mp4 11.03 MB
T880-Bakit pinapayagan ng Dios na sumasampalataya ang tao sa iba_t ibang klase ng religion at anong pakinabang ang nakukuha nila_ [www.keepvid.com].mp4 11.02 MB
T245-Ang-tao-ba-ay-binubuo-ng-body,-soul-and-spirit-(the-trichotomous-concept)_[www.savevid.com].mp4 11.00 MB
T745-Sinasabi-na-ang-Panginoong-JesuCristo-ay-tagapagmana-ng-lahat-ng-bagay-May-possibility-ba-na-pagdating-ng-araw-siya-naman-ang-pumalit-sa-kanyang-Ama-sa-pagka-Dios_[www.savevid.com].mp4 10.98 MB
T467-Sa-Mar-4_11-12,-sino-ang-mga-taong-parang-ayaw-papagbalikin-ng-Dios-dahil-baka-patawarin-sila_[www.savevid.com].mp4 10.95 MB
T758-Maraming-pananampalataya,-lahat-nagpapagal,-nagpupuhunan-ng-hirap-na-sumunod-sa-Dios,-sila-kayang-lahat-ay-tanggap-ng-Panginoon-kung-silay-sumunod-ayon-sa-kanilang-pananampalataya_[www.savevid.com].mp4 10.94 MB
T551-Saan-ang-daan-patungo-sa-buhay-na-walang-hanggan_[www.savevid.com].mp4 10.92 MB
T642-Bakit-dumami-ang-relihiyon-samantalang-isang-libro-lang-naman-ang-pinagbabatayan-at-ito-nga-ay-ang-Biblia_[www.savevid.com].mp4 10.89 MB
T808-Bakit nagkakaroon ng mahirap at mayaman_ [www.keepvid.com].mp4 10.89 MB
T788-Kapag ang tao_y namatay,...Alam ba ng kanyang espiritu ang pinaggagawa niya dito sa mundo_ [www.keepvid.com].mp4 10.88 MB
T751-Ano-ang-ibig-sabihin-ng-paggunaw-ng-mundo-sa-Biblia_[www.savevid.com].mp4 10.88 MB
T433-Saan-ba-napunta-ang-sinasabi-nilang-Ark-of-the-Covenant_[www.savevid.com].mp4 10.87 MB
T433-Saan-ba-napunta-ang-sinasabi-nilang-Ark-of-the-Covenant_[www.savevid.com](2).mp4 10.87 MB
T901-Sa panahon ni Eva_t Adan, marami nagsasabi na ang prutas na kinain ay ang mansanas. Anong klaseng prutas ba iyon_ Nakikita ba iyon sa Pilipinas_ [www.keepvid.com].mp4 10.83 MB
T264-Bakit-ang-mga-kababaihan-sa-inyo-mahahaba-ang-damit_[www.savevid.com].mp4 10.81 MB
T845-Nakasulat ba sa Biblia na lahat ng pumapasok sa bunganga hindi makakasama kundi yung lumalabas iyon ang makakasama_ [www.keepvid.com].mp4 10.80 MB
T296-Kasalanan-ba-na-di-binyagan-o-bautismuhan-ang-bata_[www.savevid.com].mp4 10.76 MB
T566-Bawal-kumain-ng-dinuguan-ito-bay-nakasulat-sa-Old-o-sa-New-Testament_[www.savevid.com].mp4 10.74 MB
T780-Saan galing ang _Ang Dating Daan__ [www.keepvid.com].mp4 10.74 MB
T434-Bawal-ba-ang-magsalin-ng-dugo-(blood-transfusion)_[www.savevid.com].mp4 10.69 MB
T305-Ano-ang-pagkakaiba-ng-bautismo-sa-Ama,-Anak-at-Espiritu-sa-bautismo-kay-Kristo-Hesus_[www.savevid.com].mp4 10.68 MB
T1035-May nakasulat ba sa Biblia na kasagutan kung bakit ginawa ng Dios ang tao_ [www.keepvid.com].mp4 10.68 MB
T652-Dinidinig-na-ba-ako-ng-Dios-kahit-di-pa-ako-nababautismuhan-pero-underindoctrination-na-ako_[www.savevid.com].mp4 10.67 MB
T353-Tama-bang-maniwala-sa-himala_[www.savevid.com](2).mp4 10.57 MB
T101-Paano-malalaman-kung-ang-isang-himala-ay-sa-Dios_[www.savevid.com].mp4 10.56 MB
T1012-Ang asawa ko lang ang umanib at nagpabautismo, ako_y hindi... [www.keepvid.com].mp4 10.56 MB
T768-Nung magunaw ang sandaigdigan, ang natira_y walong kaluluwa. Sa mga Asyano saan natin maaaring ma-trace ang ating lahi duon sa tatlong anak ni Noe_ [www.keepvid.com].mp4 10.51 MB
T114-Ang-espiritu-ng-taong-namatay-na-ay-nasa-kamay-ng-Dios-Ano-po-ba-ang-kalagayan-_[www.savevid.com].mp4 10.50 MB
T1052-Ano kaibahan ng Old at New Testament_ [www.keepvid.com].mp4 10.50 MB
T164-Bakit-iba-iba-ang-paniniwala-samantalang-isa-lang-ang-Biblia-na-gamit_[www.savevid.com].mp4 10.49 MB
T737-Pakilinaw-ang-nakasulat-sa-ibabaw-ng-krus-ni-Kristo-(INRI)-[www.savevid.com].mp4 10.48 MB
T120-Nasusulat-ba-na-during-panalangin-sasagot-ng-opo-o-siya-nga-po_[www.savevid.com].mp4 10.46 MB
T571-May-pananagutan-ba-sa-Dios-ang-magulang-kung-hindi-niya-magampanan-ang-tungkulin-bilang-magulang-sa-anak_[www.savevid.com].mp4 10.45 MB
T201-Tungkol-sa-paglakad-ng-nakaluhod-[www.savevid.com].mp4 10.44 MB
T236-Ano-ang-purpose-ng-Dios-bakit-Niya-nilikha-ang-sangkatauhan_[www.savevid.com].mp4 10.41 MB
T326-You-told-us-the-quality-of-woman-that-is-approved-by-God,-how-am-I-going-to-make-a-move-_[www.savevid.com].mp4 10.40 MB
T729-Paano-ko-malaman-na-ito-na-talaga-ang-totoong-daan-na-patutunguhan-ko-at-ano-ang-basehan-natin_[www.savevid.com].mp4 10.36 MB
T209-Bakit-umabot-ng-930-years-si-Adam-_[www.savevid.com].mp4 10.32 MB
T089-Nasa-Biblia-ba-ang-paghahamon-ng-pakikipagtalastasan-sa-isang-tao_[www.savevid.com].mp4 10.32 MB
T321-Lahat-ba-ng-Biblia-pare-pareho_[www.savevid.com].mp4 10.31 MB
T026-Ano-ang-mga-batayan-ninyo-na-kayo-ang-tunay-at-tamang-sektang-dapat-aniban_[www.savevid.com].mp4 10.30 MB
T103-Bakit-nakipagtalo-si-Arkanghel-Miguel-sa-katawan-ni-Moises,-anong-meron-doon_[www.savevid.com].mp4 10.30 MB
T262-Dapat-pa-bang-ipatupad-sa-simbahan-ang-ikapu_[www.savevid.com].mp4 10.28 MB
T033-What-do-you-mean-by-The-Old-Path_[www.savevid.com].mp4 10.27 MB
T348-Biglaan-bang-darating-ang-matinding-kapighatian_[www.savevid.com].mp4 10.27 MB
T508-Totoo-bang-nakakapagbautismo-ng-Holy-Spirit-ang-tao-lang_[www.savevid.com].mp4 10.23 MB
T202-Nasa-biblia-ba-ang-tungkol-sa-family-planning_[www.savevid.com].mp4 10.22 MB
T849-Sino ba iyong Dating Daan_ Hindi ba ito si JesuCristo na sinasabi sa Juan 14_6_ [www.keepvid.com].mp4 10.20 MB
T930-Pinupuna ng maraming relihiyon ang doktrina ninyo na bawal ang pagaasawa. Meron ba itong batayan sa Biblia_ [www.keepvid.com].mp4 10.18 MB
T199-Paano-ang-tamang-pagdarasal-para-tayo-pakinggan-ng-Dios_[www.savevid.com].mp4 10.16 MB
T528-Bawal-ba-sa-kautusan-ng-Dios-kung-magkaiba-ang-relihiyon-ng-mag-asawa_[www.savevid.com].mp4 10.13 MB
T850-May nasusulat ba sa Biblia na hindi pa ipinanganganak ang tao_y nakasulat na sa banal na aklat, sa aklat ng buhay_ [www.keepvid.com].mp4 10.09 MB
T640-Paano-nagkaroon-ng-mga-tao-sa-mundo-kasi-ang-anak-ni-Adan-at-Eva-ay-si-Cain-at-Abel-lang,-at-pinatay-pa-si-Abel_-Sino-ang-naging-nanay-at-tatay_[www.savevid.com].mp4 10.04 MB
T053-Papaano-ba-maliligtas_[www.savevid.com].mp4 10.03 MB
T538-Ano-po-yung-ibig-sabihin-sa-biblia-ng-sampung-sungay_[www.savevid.com].mp4 10.00 MB
T544-Totoo-ba-na-kapag-taimtim-ang-iyong-dasal-makapagsasalita-ka-ng-ibat-ibang-wika-o-lengwahe_[www.savevid.com].mp4 9.88 MB
T980-Totoo ba ang sinasabi nilang pagkikitang muli ng dalawang namayapang tao sa kabilang buhay_ [www.keepvid.com].mp4 9.84 MB
T1029-May himala ba sa inyo sa iglesia ng Dios_ [www.keepvid.com].mp4 9.82 MB
T744-Tayo-ngayong-nanditot-nakikinig-sa-mga-salita-ng-Dios,-maaari-ba-tayong-maging-saksi-rin-sa-mga-nangyayari-tungkol-sa-nakaraan_[www.savevid.com].mp4 9.81 MB
T271-Bawal-bang-maghanda-sa-birthday_[www.savevid.com].mp4 9.80 MB
T294-Totoo-bang-ang-patay-ay-nagpaparamdam_[www.savevid.com].mp4 9.79 MB
T039-Bakit-ang-mga-babaey-nakapalda,-is-it-a-requirement_[www.savevid.com].mp4 9.77 MB
T923-Saan galing ang Dios Saan Siya nagmula_ [www.keepvid.com].mp4 9.77 MB
T365-Di-ba-napatawad-na-ang-mga-tao-sa-kasalanan,-bakit-may-hahatulan-pa-uli_[www.savevid.com].mp4 9.75 MB
T612-Ang-isang-kaanib-ng-Ang-Dating-Daan-ay-maaari-pa-bang-masapian-ng-masamang-espiritu_[www.savevid.com].mp4 9.75 MB
T730-Dati-na-akong-nadoktrinahan-pero-di-ako-nagpatuloy,-mapapatawad-ba-ako-ng-Dios-kung-sakaling-mabautismuhan-ako_[www.savevid.com].mp4 9.73 MB
T750-Nasusulat ba sa Biblia kung naunang ginawa ang mga anghel bago ang langit at lupa_ [www.keepvid.com].mp4 9.70 MB
T465-Sino-ang-babaeng-tinutukoy-sa-Rev-12_[www.savevid.com].mp4 9.70 MB
T292-Saan-makikita-ngayon-ang-orihinal-na-Biblia_[www.savevid.com].mp4 9.68 MB
T267-Sino-ang-Dios-ng-inyong-samahan_[www.savevid.com].mp4 9.66 MB
T1011-Sa Apocalipsis 17_12, ano ang ibig sabihin ng sampung sungay at sampung hari_ [www.keepvid.com].mp4 9.65 MB
T097-Ilang-beses-ginagawa-ang-pagdarasal-sa-isang-araw_[www.savevid.com].mp4 9.62 MB
T055-Ano-ang-matibay-na-katibayan-ng-kaligtasan_[www.savevid.com].mp4 9.61 MB
T1042-Sa samahan ninyo at sa mga members ninyo, specially sa iyo, hindi na ba kayo magkakaroon ng kasalanan_ [www.keepvid.com].mp4 9.60 MB
T911-Tungkol sa doktrina ninyo sa buhok ng babae, sapat na ba na hanggang lagpas na lang ng balikat, at hindi na kailangang paabutin ng talampakan_ [www.keepvid.com].mp4 9.58 MB
T789-Gusto ko nang umanib sa iglesia ninyo,...Ano ang gagawin ko_ [www.keepvid.com].mp4 9.58 MB
T330-Ano-ba-ang-dapat-gawin-sa-isang-taong-namatay,-dapat-bang-ilibing-o-ipa-cremate_[www.savevid.com].mp4 9.55 MB
T178-Magkakakilala-pa-ba-sa-kabilang-buhay-ang-mga-magkakamag-anak-at-magkakaibigan_[www.savevid.com].mp4 9.52 MB
T139-Papaano-makakatagpo-ang-babae-ng-isang-mabait-mabuti-at-maka-Dios-na-mapapangasawa_[www.savevid.com].mp4 9.51 MB
T246-Bakit-hindi-lahat-ng-sumasampalataya-ay-sa-Dios_[www.savevid.com].mp4 9.50 MB
T338-Dapat-bang-patungan-ng-kamay-ang-may-sakit_[www.savevid.com].mp4 9.49 MB
T135-Paano-ko-ba-malalaman-kung-ang-isang-bagay-talagang-bigay-ng-Dios_[www.savevid.com].mp4 9.49 MB
T143-Wala-bang-kaligtasan-ang-mga-bakla-at-tomboy-kung-hindi-naman-nilalabag-ang-kagustuhan-ng-Dios_[www.savevid.com].mp4 9.48 MB
T520-Papaanong-nangyaring-ang-pinagmulan-ng-mga-tao-si-Eva-at-Adan-_[www.savevid.com].mp4 9.47 MB
T749-Ano-ang-tanda-na-darating-na-ang-final-judgment_[www.savevid.com].mp4 9.46 MB
T705-Nakasaad-ba-sa-Biblia-na-ang-Church-of-God-ay-isang-sekta-o-isang-relihiyon_[www.savevid.com].mp4 9.44 MB
T440-Hanggang-kailan-pahahabain-ang-buhok-ng-babae_[www.savevid.com].mp4 9.44 MB
T324-Ang-mga-espiritung-ikinulong-bago-siya-dumiretso-sa-langit,-iyon-bay-espiritu-ng-anghel-_[www.savevid.com].mp4 9.42 MB
T1062-Bakit hindi puwedeng magsuot sa inyo ng pantalon_ [www.keepvid.com].mp4 9.42 MB
T844-Bago ipanganak ang isang tao sa mundo, alam na ba ng Dios ang magiging kinabukasan niya_ [www.keepvid.com].mp4 9.41 MB
T709-Halimbawat-member-na-sa-inyong-samahan-at-nakagawa-ng-kasalanan,-may-kaligtasan-pa-ba_[www.savevid.com].mp4 9.39 MB
T536-Obligatory-ba-sa-Kristiyano-ang-magbigay-ng-ikapu_[www.savevid.com].mp4 9.39 MB
T798-Ang katawan ba ng Panginong JesuCristo ay tao_ Nabago ba iyon nung umakyat siya sa langit_ [www.keepvid.com].mp4 9.38 MB
T815- Sa Mateo 27_46, para bang sinisisi niya ang Ama..._ [www.keepvid.com].mp4 9.37 MB
T707-Magkaibang-persons-ba-ang-God-the-Father,-God-the-Son,-and-God-the-Holy-Spirit_[www.savevid.com].mp4 9.36 MB
T978-Totoo bang malapit nang dumating ang Panginoong Jesus_ [www.keepvid.com].mp4 9.33 MB
T842-May mababasa ba sa Biblia na pupunta pa sa isang lugar para magpasalamat_ [www.keepvid.com].mp4 9.32 MB
T512-Kapag-nasa-labas-ng-Church-of-God,-may-pagkakataon-ba-na-hindi-sya-pinakikinggan-ng-Dios_[www.savevid.com].mp4 9.30 MB
T1069-Sino ang higit ang kaparusahan, yung tinuturuan o nagtuturo_ [www.keepvid.com].mp4 9.29 MB
T323-Paano-kung-ako-ay-mamatay-at-di-ko-mahikayat-ang-aking-pamilya-uusigin-pa-ba-ako-sa-paghuhukom_[www.savevid.com].mp4 9.29 MB
T565-May-pagkakaiba-ba-ang-highest-heaven-at-third-heaven_[www.savevid.com].mp4 9.27 MB
T303-Bakit-maraming-relihiyon-dito-sa-sanlibutan_[www.savevid.com].mp4 9.27 MB
T836-Ano ang ibig sabihin ni Cristo sa Mat 19_21_ [www.keepvid.com].mp4 9.26 MB
T1034-Ano ang ibig sabihin sa Juan 10_30 na Ako at ang Ama ay iisa_ [www.keepvid.com].mp4 9.23 MB
T592-What-is-faith-according-to-the-Bible_[www.savevid.com].mp4 9.19 MB
T1056-Kina Eva at Adan ba natin namana o galing ang kasalanan_ [www.keepvid.com].mp4 9.16 MB
T1004-Sa Apocalipsis 3_12, ano ang pangalan ng Dios ng ating Panginoong JesuCristo at ano ang bagong Jerusalem na mananaog mula sa langit mula sa Kanyang Dio... [www.keepvid.com].mp4 9.15 MB
T062-Ano-ang-dapat-kong-gawin-para-maligtas-_[www.savevid.com].mp4 9.13 MB
T364-Kailangan-bang-lapitan-ang-taong-nagkasala-sayo-upang-malaman-na-napatawad-na-sya_[www.savevid.com].mp4 9.13 MB
T393-Ano-ang-isang-magandang-paraan-ng-paglilingkod-upang-maging-kalugud-lugod-sa-Dios_[www.savevid.com](2).mp4 9.12 MB
T474-Posible-kayang-magbalikloob-sa-Dios-si-satanas_[www.savevid.com].mp4 9.11 MB
T380-Kung-ang-Dios-nasa-langit,-saan-Siya-masusumpungan-sa-lupa_[www.savevid.com].mp4 9.10 MB
T217-Anong-gustong-ipahiwatig-ni-Cristo-nang-siyay-maglakad-sa-ibabaw-ng-tubig_[www.savevid.com].mp4 9.09 MB
T881-Sabi sa Biblia, kapurihan ng babae ang may mahabang buhok, pwede bang mahaba ang buhok pero once in a while i-trim para di mahirap i-maintain_ [www.keepvid.com].mp4 9.08 MB
T699-Ano-ang-ibig-sabihin-ng-Born-Again-sa-John-3_3_-Paano-ba-maging-born-again_[www.savevid.com].mp4 9.08 MB
T486-Nang-ginawa-ang-sanglibutan,-nasaan-ang-Dios-Espiritu-Santo_[www.savevid.com].mp4 9.08 MB
T210-Ano-ang-ibig-sabihin-ng-tupang-wala-pa-sa-kulungan_[www.savevid.com].mp4 9.05 MB
T050-Mayroon-bang-relihiyon-na-makapagliligtas-sa-tao_[www.savevid.com].mp4 9.02 MB
T333-Sa-dami-ng-namatay-na-tao,-lahat-ba-nakakarating-ng-langit,-nakita-ba-nila-ang-Dios_[www.savevid.com].mp4 8.96 MB
T359-Bakit-napakaraming-masamang-tao-sa-panahong-ito_[www.savevid.com].mp4 8.95 MB
T700-Paliwanag-sa-sinasabi-sa-Biblia-na-gamitin-mo-ang-iyong-kamay-at-magpuri-ka-sa-Panginoon-[www.savevid.com].mp4 8.90 MB
T973-Ilang beses ba namamatay ang tao_ Kasi narinig ko sa ibang relihiyon na tatlong beses daw namamatay ang tao. Totoo ba ang paniniwala nila_ [www.keepvid.com].mp4 8.90 MB
T153-Bakit-kung-kailan-gustong-makasunod-sa-aral-ng-Dios-ang-tao-saka-dumarating-ang-tukso_[www.savevid.com].mp4 8.90 MB
T922-Kung kukuha daw ng katulong ang iglesia kailangan daw yung hindi masyadong manginginom, ibig bang sabihin pwedeng uminon basta huwag lasenggo_ [www.keepvid.com].mp4 8.81 MB
T342-Pwede-ba-natin-mai-consider-na-ang-banal-na-Espiritu-Santo-ay-Dios_[www.savevid.com].mp4 8.80 MB
T012-Ano-ang-batayan-o-criteria-na-ang-isang-mangangaral-ay-sa-Dios_[www.savevid.com].mp4 8.79 MB
T362-Tamang-pakikisama-sa-among-mabagsik-[www.savevid.com].mp4 8.79 MB
T441-Gaano-kahalaga-ang-bautismo,-paano-kung-ang-gustong-magpabautismo-ay-paralisado_[www.savevid.com].mp4 8.78 MB
T1049-Noong inuusig ang mga apostol, saang bansa sila nagpunta_ [www.keepvid.com].mp4 8.77 MB
T882-Ano ang dapat itawag kapag tapos ka nang magdasal_ Ama sa langit, mahal na ina ng awa, o JesuCristo_ [www.keepvid.com].mp4 8.76 MB
T252-Saan-nagmula-ang-Dios_[www.savevid.com].mp4 8.69 MB
T564-Naniniwala-ba-kayo-sa-Holy-Spirit_[www.savevid.com].mp4 8.61 MB
T459-Sa-Jer-17_5,-sabiy-huwag-magtitiwala-sa-tao,-paano-maniniwala-eh-tao-rin-kayo_[www.savevid.com].mp4 8.60 MB
T269-Kung-bawal-ang-alahas,-paano-ang-wedding-ring-ng-mag-asawa_[www.savevid.com].mp4 8.60 MB
T452-Totoo-bang-ang-makapapasok-sa-kaharian-ng-Dios-ay-2500-lang_[www.savevid.com].mp4 8.59 MB
T042-Kung-halimbawa-hindi-ko-alam-na-may-ADD,-may-pag-asa-ba-akong-maligtas-o-wala_[www.savevid.com].mp4 8.58 MB
T138-Dapat-ang-lalaki-ang-manguna-sa-pamilya,-paano-yung-ina-under-sila-ng-asawa_[www.savevid.com].mp4 8.57 MB
T876-Hingi lang kami ng payo kasi maraming nagtatrabahong Pilipino sa ibang bansa, papano namin malalagpasan ang mga balakid o pagsubok_ [www.keepvid.com].mp4 8.57 MB
T626-Sa-mga-maiiwang-makasalanang-tao-sa-paghahari-ni-Kristo-ng-1000-taon,-may-pag-asa-pa-ba-silang-maligtas_[www.savevid.com].mp4 8.57 MB
T276-Ano-ba-ang-pagkakaiba-ng-inyong-relihiyon-sa-ibang-relihiyon_[www.savevid.com].mp4 8.56 MB
T552-Ang-kaligtasan-ba-ng-isang-taoy-matitiyak-niya-kahit-siya-ay-nabubuhay-sa-lupa-na-patuloy-na-nagkakasala_[www.savevid.com].mp4 8.55 MB
T198-Kapag-ang-ibang-tao-ipinapanalangin-ko,-tinatanggap-ba-ng-Dios-yun_[www.savevid.com].mp4 8.51 MB
T896-Totoo ba na may malas_ [www.keepvid.com].mp4 8.51 MB
T014-Paano-makasisiguro-na-ang-aral-na-iniaaral-ay-sa-Dios-o-sa-demonyo_[www.savevid.com].mp4 8.50 MB
T399-Nakalagay-ba-sa-Biblia-na-ang-paraiso-ibabalik-ng-Dios-sa-lupa_[www.savevid.com].mp4 8.49 MB
T193-Masama-ba-ang-pamahiin_-Kasalanan-ba-ito-sa-Dios_[www.savevid.com].mp4 8.49 MB
T396-Papaano-mawawala-ang-ibat-ibang-maling-relihiyon-sa-lupa_[www.savevid.com].mp4 8.47 MB
T270-Ano-ang-katangian-ng-Ang-Dating-Daan-na-naiba-sa-ibang-relihiyon_[www.savevid.com].mp4 8.46 MB
T255-Ano-ibig-sabihin-ng-pagpapatawad,-may-nagsasabi-kasi-pinatatawad-ko-na-siya-wag-lang-_[www.savevid.com].mp4 8.46 MB
T984-Bakit napanaginipan kong ipinako ako sa krus_ [www.keepvid.com].mp4 8.46 MB
T561-Ano-nararamdaman-ng-isang-taong-inaakay-pa-ng-Dios-kung-nakagawa-siya-ng-mga-paglabag-sa-aral_[www.savevid.com].mp4 8.41 MB
T1072-Bakit sa unang panahon ay hayop ang inaalay sa Dios_ Bakit ngayon ay buhay na ang inaalay sa Dios_ [www.keepvid.com].mp4 8.39 MB
T1071-Bakit maraming relihiyon dito sa ating daigdig_ Bakit hindi na lang tayo nagsama-sama sa iisang pananampalataya sa Dios_ [www.keepvid.com].mp4 8.39 MB
T953-Maliligtas ba ang isang tao na hindi ninyo kaanib_ May kaibigan kasi ako na hindi ninyo kaanib pero mababait sila. [www.keepvid.com].mp4 8.38 MB
T863-Anong paliwanag sa Gawa 5_3, na sinasabing ang tao_y nagsinungaling laban sa Espiritu Santo, and then eventually sa verse 4, sinabi ng talata na siya_y ... [www.keepvid.com].mp4 8.38 MB
T154-Lahat-ba-ng-nagawa-ni-Kristo-nang-magkatawang-tao-Siyay-naaayon-sa-plano-o-kagustuhan-ng-Ama_[www.savevid.com].mp4 8.37 MB
T867-Paano ako makasisiguro na tunay na relihiyon ang aking kinaaaniban_ [www.keepvid.com].mp4 8.33 MB
T554-Paano-maliligtas-ang-isang-makasalanan_[www.savevid.com].mp4 8.33 MB
T328-About-cremation-[www.savevid.com].mp4 8.30 MB
T577-Ilan-ba-ang-pintuan-sa-langit_[www.savevid.com].mp4 8.29 MB
T470-Sa-Heb-4_12,-ano-ang-pagkakaiba-ng-kaluluwa-at-espiritu_[www.savevid.com].mp4 8.27 MB
T681-Paano-bubuhayin-ang-katawan-ng-mga-taong-na-cremate_[www.savevid.com].mp4 8.27 MB
T793-May nabasa ako sa Biblia tungkol sa mga myths and endless genealogies. Pakipaliwanag po iyon. [www.keepvid.com].mp4 8.24 MB
T339-Pag-namatay-ba-tayo-makikilala-pa-rin-natin-mga-mahal-natin-sa-buhay_[www.savevid.com].mp4 8.19 MB
T241-Totoo-bang-nilalang-din-ng-Dios-ang-mga-lamang-lupa-at-mga-bad-spirits_[www.savevid.com].mp4 8.19 MB
T903-Si Juan Bautista ba at si Elias ay iisa_ Isa sa laman at espiritu_ [www.keepvid.com].mp4 8.17 MB
T759-Ang-mga-kasamahang-manggagawa-ng-mga-apostol-noon-ay-tinatawag-ding-elders,-puede-bang-gamiting-title-ang-elders_[www.savevid.com].mp4 8.14 MB
T931-Bakit wala nang nagpapakitang anghel hindi gaya ng dati na nagpapakita kina Moises at Abraham_ [www.keepvid.com].mp4 8.09 MB
T005-Papaano-malalaman-kung-ang-mangangaral-ay-nagsasabi-ng-totoo_[www.savevid.com].mp4 8.09 MB
T500-Bakit-nasabi-ng-Panginoon-na-sa-huling-mga-araw-tayo-ay-lalong-maghihirap_[www.savevid.com].mp4 8.09 MB
T119-Totoo-ba-ang-karma-at-kung-totoo-kailan-ito-matatapos_[www.savevid.com].mp4 8.07 MB
T985-Kalooban ba ng Dios na magkaiba ang iglesia ng mag-asawa_ [www.keepvid.com].mp4 8.07 MB
T832-Totoo bang mas makapangyarihan si Cristo na Anak kaysa sa Dios Ama_ [www.keepvid.com].mp4 8.07 MB
T801-Bawal ba ang pagkain ng dugo_ [www.keepvid.com].mp4 8.07 MB
T664-Sa-Dios-galing-lahat-ng-bagay-Lahat-ng-ginawa-Niyay-mabuti,-saan-nanggaling-ang-masama_[www.savevid.com].mp4 8.04 MB
T765-May-takdang-panahon-ba-para-magpaputol-ng-buhok-ang-mga-kababaihan_[www.savevid.com](2).mp4 8.03 MB
T777-Ano ibig sabihin ng Ang Dating Daan_ Kaligtasan po ba_ [www.keepvid.com].mp4 8.03 MB
T146-Sino-ang-gumawa-ng-planeta_-Ano-ang-purpose-ng-planeta_[www.savevid.com].mp4 8.00 MB
T696-Tungkol-sa-sinasabi-sa-Biblia-na-ang-nagkakasala-sa-Espiritu-ay-hindi-napapatawad,-paano-ko-malalaman-kung-nagkakasala-ako-sa-Espiritu-Santo_[www.savevid.com].mp4 8.00 MB
T471-Bakit-nagalit-si-Kristo-sa-mga-nagtitinda-sa-harap-ng-plaza-at-pinaghahagis-ang-mga-tinda_[www.savevid.com].mp4 7.98 MB
T521-Ilan-po-bang-mga-kapahingahang-Sabbath-meron-sa-lumang-tipan_[www.savevid.com].mp4 7.97 MB
T837-Ano ang mga bagay na nasa Kawikaan 30_18_ [www.keepvid.com].mp4 7.95 MB
T962-Hindi ba_t iisa lang ang Dios, kailangan ba natin ang magkakahiwalay na relihiyon_ [www.keepvid.com].mp4 7.88 MB
T298-May-nasusulat-ba-sa-Biblia-kung-papaano-gunitain-o-alalahanin-ang-mga-patay_[www.savevid.com].mp4 7.85 MB
T958-May katapusan ba ang mundo_ [www.keepvid.com].mp4 7.85 MB
T477-Madadamay-ba-sa-kasalanan-ng-anak-ang-magulang_[www.savevid.com].mp4 7.84 MB
T437-Ano-ang-ibig-sabihin-ng-divine-intervention_[www.savevid.com].mp4 7.83 MB
T975-Bakit marami nang relihiyon_ [www.keepvid.com].mp4 7.80 MB
T447-Ilang-taon-pwedeng-bautismuhan-na-ang-isang-tao_[www.savevid.com].mp4 7.78 MB
T827-Totoo ba na pagtanggap natin kay Jesus bilang Tagapagligtas, makakamtan natin ang banal na Espiritu_ [www.keepvid.com].mp4 7.77 MB
T539-Nasa-biblia-ba-ang-gawain-na-manghilot-tapos-humingi-ng-konting-halaga-para-huwag-lumipat-ang-sakit-sa-nanghilot_[www.savevid.com].mp4 7.76 MB
T662-Paano-nyo-ako-mahihikayat-na-umanib-sa-inyong-kapatiran-at-maniwala-sa-inyong-turo-gayong-maraming-bumabatikos-na-mali-daw-ang-inyong-turo_[www.savevid.com].mp4 7.75 MB
T1060-Can the devil read the mind and heart of man_ [www.keepvid.com].mp4 7.73 MB
T140-Kailangang-maging-mataas-ang-lalaki-sa-babae,-paano-kung-mali-na-ang-lalaki-_[www.savevid.com].mp4 7.67 MB
T1037-Paano nabuhay si Propeta Jonas sa loob ng tiyan ng malaking isda_ Hindi po ba parang napaka-imposible_ [www.keepvid.com].mp4 7.63 MB
T181-Paano-matatanggal-ang-desire-o-addiction-ng-kabataan-sa-mga-materyal-na-bagay_[www.savevid.com].mp4 7.62 MB
T647-Bakit-binigyan-tayo-ng-Dios-ng-pagkakataon-na-mabuhay-pero-pagkalipas-ng-maraming-panahon,-babawiin-Niya-rin-sa-atin_[www.savevid.com].mp4 7.60 MB
T856-Totoo ba na ang sabi ng iba na kapag nanalangin ka daw sa patay, dinidinig ka. Nasaan na kaya ang mga patay ngayon_ [www.keepvid.com].mp4 7.58 MB
T320-Gaano-kaimportante-ang-Biblia-sa-buhay-ng-tao_[www.savevid.com].mp4 7.58 MB
T232-Natutuwa-ba-ang-Dios-pag-sinasaktan-ng-tao-ang-sarili-niya_[www.savevid.com].mp4 7.54 MB
T116-Mga-ilang-kasalanan-ba-bago-itiwalag-ang-isang-kaanib-sa-iglesia-ng-Dios_[www.savevid.com].mp4 7.54 MB
T502-About-sa-speaking-in-tongues-[www.savevid.com].mp4 7.52 MB
T273-Bakit-babae-lang-ang-nagpapahaba-ng-buhok_[www.savevid.com].mp4 7.51 MB
T058-Ano-ang-tunay-na-kaligtasan-na-puwedeng-puntahan-ng-isang-tao_[www.savevid.com].mp4 7.50 MB
T986-Ano ang ibig sabihin ng Efeso 5_21-24_ [www.keepvid.com].mp4 7.47 MB
T639-Kung-ikaw-ay-nagkasala,-humingi-ka-na-ng-tawad-sa-Panginoon-pagkatapos-nagkasala-ka-ulit,-mapapatawad-ka-pa-ba-ng-Panginoon-kung-paulit-ulit-nagkasala-ka_[www.savevid.com].mp4 7.45 MB
T200-Tama-ba-sa-isang-Kristiyano-na-magdasal-na-lang-sa-sarili-niya-at-wag-nang-pumasok-sa-simbahan_[www.savevid.com].mp4 7.40 MB
T857-Ang mga namatay nang nakaraang panahon na hindi nabigyan ng paraan para makapaglingkod sa Dios, maliligtas din ba sila_ [www.keepvid.com].mp4 7.37 MB
T257-Totoo-ba-na-hanggat-hindi-naipapahayag-ang-evangelio-ni-Cristo-sa-lahat-ng-tao-_[www.savevid.com].mp4 7.32 MB
T605-May-pahintulot-ba-ang-Dios-na-gumamit-ng-katawan-si-Saint-Michael-para-sumanib-sa-tao-as-medium-para-mag-relay-ng-mensahe_[www.savevid.com].mp4 7.30 MB
T740-Nung araw nagasawa ang mga anghel ng mga anak ng tao, sa panahong ito_y pwede pa bang mangyari ito_ Paano sila nakakuha ng katawang-tao_ Kaya ba nilang ... [www.keepvid.com].mp4 7.29 MB
T813-Totoo bang maaari pang makausap ang mga patay_ [www.keepvid.com].mp4 7.28 MB
T599-Kung-nakasumpong-ng-aral-ang-isang-nagsusuri-pero-ang-pusoy-nagmamatigas,-may-tendency-bang-mangyari-ang-nakasulat-sa-Kaw-1_22-29_[www.savevid.com].mp4 7.25 MB
T755-Ang-mga-propetay-pinadala-ng-Dios-sa-kani-kanilang-panahon-na-nagtapos-kay-Hesus-Sinong-propeta-ang-humalili-sa-ating-panahon-ngayon_-Si-Hesus-pa-ba_-Ano-ang-batayan_[www.savevid.com].mp4 7.23 MB
T171-Nasusulat-bawal-ang-pumatay,-papano-ang-mga-kapatid-na-sundalo-o-di-kaya-ay-pulis-di-ba-nakakapatay-sila,-maliligtas-ba-sila_[www.savevid.com].mp4 7.22 MB
T864-Sa Lucas 17_31,34 - bakit sa talatang 31 ang sabi - _sa araw na yaon_ pero sa talatang 34 - _sa gabing yaon__ [www.keepvid.com].mp4 7.21 MB
T653-Tungkol-sa-Lucas-14_26-pagsubok-ba-iyon_[www.savevid.com].mp4 7.16 MB
T752-Sa-pagkamatay-at-pagkabuhay-na-maguli,-makikilala-pa-rin-ba-namin-ang-aming-sarili-maging-ang-aming-pamilya_[www.savevid.com].mp4 7.13 MB
T794-May tanong na ba sa inyo na alam ninyong sagutin pero hindi ninyo sinasagot_ [www.keepvid.com].mp4 7.11 MB
T009-Ano ang meron sa sugo ng Dios at nakapagpapabago sa buhay ng tao_ [www.keepvid.com].mp4 7.10 MB
T009-Ano-ang-meron-sa-sugo-ng-Dios-at-nakapagpapabago-sa-buhay-ng-tao_[www.savevid.com].mp4 7.10 MB
T955-Ano ang pagkakaiba ng tao at anghel_ [www.keepvid.com].mp4 7.08 MB
T169-May-nilalang-ba-ang-Panginoon-na-hindi-nakikita-sa-mga-paligid_[www.savevid.com].mp4 7.08 MB
T689-Bakit-maikli-lang-ang-story-ni-prophet-Elias-at-Jonas,-pareho-naman-silang-great-prophet_[www.savevid.com].mp4 7.07 MB
T152-May-nakasulat-ba-sa-Biblia-na-pangkontra-sa-kulam_[www.savevid.com].mp4 7.06 MB
T753-Lahat-ng-ginawa-ng-Dios-mabuti,-saan-nanggaling-ang-masama_[www.savevid.com].mp4 7.01 MB
T398-May-pagasa-ba-ang-isang-tao-na-magbago_[www.savevid.com].mp4 6.98 MB
T316-Lagi-akong-nananaginip-ng-masama,-gusto-kong-malaman-bakit-ganun-[www.savevid.com].mp4 6.96 MB
T263-Bakit-hindi-kayo-nagpapagaling-sa-pamamagitan-ng-panalangin-lamang_[www.savevid.com].mp4 6.95 MB
T713-Sa-Mat-15-11,17-19,-Tungkol-sa-pagkain-May-ipinagbabawal-pa-rin-bang-pagkain-ngayon_[www.savevid.com].mp4.part 6.95 MB
T205-Nagkaroon-na-ba-ng-katuparan-ang-lahat-ng-hula-ng-mga-propeta-o-kalahati-pa-lang_[www.savevid.com].mp4 6.93 MB
T225-Paano-nalaman-nila-Pedro-na-sina-Moises-at-Elias-ang-nakita-nila-sa-bundok_[www.savevid.com].mp4 6.92 MB
T663-Ano-ba-ang-tunay-na-religion-na-dapat-samahan-ng-tao_[www.savevid.com].mp4 6.90 MB
T607-May-itinadhana-ba-ang-Dios-para-makasama-mo-panghabangbuhay_[www.savevid.com].mp4 6.90 MB
T834-Ayon sa Biblia, paano ninyo mapatutunayan na kayo_y isang sugo ng Dios_ [www.keepvid.com].mp4 6.89 MB
T999-Nung ipako si Jesus sa krus, may isang babaeng nagpunas sa mukha niya, si Veronica. May nasusulat ba sa Biblia na sa ipinangpunas niyang puting panyo_y ... [www.keepvid.com].mp4 6.86 MB
T432-Sino-ba-talaga-ang-Panginoong-Dios_[www.savevid.com].mp4 6.86 MB
T313-Saan-mababasa-na-sa-panahon-ngayon-inutos-na-ang-pagsamba-ay-araw-ng-Linggo_[www.savevid.com].mp4 6.84 MB
T840-Ano ang ibig sabihin ng sinasabing _Ang mga babae ay maliligtas sa pagkakaroon ng mga anak__ [www.keepvid.com].mp4 6.80 MB
T408-Anong-dapat-kong-itawag-sa-inyo-ingkong-ba-o-brother-o-ka-Eli-Soriano_[www.savevid.com].mp4 6.79 MB
T809-Ano ang tamang relihiyong makapagliligtas_ [www.keepvid.com].mp4 6.79 MB
T1041-Sino ang may mas maraming pinatay_ ang Dios ba o ang demonyo_ [www.keepvid.com].mp4 6.78 MB
T240-Paano-hahatulan-ng-mga-banal-ang-mga-anghel_[www.savevid.com].mp4 6.76 MB
T776-Sa inyong samahan, bakit kailangang doktrinahan bago bautismuhan_ [www.keepvid.com].mp4 6.75 MB
T690-Ano-ba-ang-kauna-unahang-relihiyon-dito-sa-buong-mundo_[www.savevid.com].mp4 6.74 MB
T468-Bakit-sabi-sa-Biblia-na-kayoy-makakasumpong-ng-kapahingahan-sa-inyong-mga-kaluluwa-Jer-6-16_[www.savevid.com].mp4 6.72 MB
T485-Ang-1000-taong-pamamahala-ni-Kristo-sa-lupa,-iyon-bay-pagkatapos-ng-great-tribulation_[www.savevid.com].mp4 6.71 MB
T852-Bakit napakahalaga ng tao sa Dios sa lahat ng Kanyang nilalang_ [www.keepvid.com].mp4 6.68 MB
T227-Totoo-ba-na-ang-computer-gamit-ng-anti-christ_[www.savevid.com].mp4 6.58 MB
T797-May kaligtasan ba ang mga nasa tribo, yung mga hindi nararating ng ebanghelyo ng Dios_ [www.keepvid.com].mp4 6.57 MB
T811-Ang isang taong makasalanan na hindi tumanggap sa Dios, kung madisgrasya siya_t sa huling hininga niya_y humingi siya ng tawad..._ [www.keepvid.com].mp4 6.56 MB
T907-Bakit ang tao parang takot mamatay_ [www.keepvid.com].mp4 6.55 MB
T820-Sa Hebreo 11_5, bakit hindi nakita ni Enoc ang kamatayan_ [www.keepvid.com].mp4 6.50 MB
T057-Bakit-ba-ang-tao-ay-kailangang-maligtas_[www.savevid.com].mp4 6.49 MB
T028-Sa-mga-kaanib-ng-inyong-samahan,-meron-ba-silang-assurance-na-sila-ay-maliligtas_[www.savevid.com].mp4 6.43 MB
T048-May-kaligtasan-o-may-kapatawaran-ba-ang-isang-taong-nagkasala_[www.savevid.com].mp4 6.42 MB
T583-Lahat-ba-ng-Kristiano-pwedeng-maging-guro-ayon-sa-Biblia_[www.savevid.com].mp4 6.39 MB
T107-Hanggang-ngayon-ba-sa-langit,-nandun-pa-ang-bakas-ng-sugat-ni-Kristo_[www.savevid.com].mp4 6.36 MB
T736-Nung-maipanganak-na-ni-Maria-ang-ating-Panginoong-JesuCristo,-bumalik-ba-ang-pagka-birhen-ni-Maria_[www.savevid.com].mp4 6.36 MB
T054-Kung-sakaling-napasama-ka-sa-maling-relihiyon-wala-na-bang-pag-asang-maligtas_[www.savevid.com].mp4 6.35 MB
T462-Sa-Gen-1_1,-in-the-beginning-God-created-the-heavens-and-the-earth,-so-nilikha-sabay_[www.savevid.com].mp4 6.31 MB
T1038-Ang biological father ni Jesus ay si Joseph. Sino ba ang Joseph na ito_ [www.keepvid.com].mp4 6.30 MB
T645-Anong-uri-ng-kasalanan-ng-tao-ang-di-napapatawad-ng-Dios_[www.savevid.com].mp4 6.25 MB
T682-Ang-Hades,-ang-dagat-dagatang-apoy-at-impiyerno-ba-ay-iisa_[www.savevid.com].mp4 6.25 MB
T029-Ano-ang-katiyakan-ng-kaligtasan-ng-iglesiang-itinatag-ninyo_[www.savevid.com].mp4 6.25 MB
T416-Kung-may-ikalawang-kamatayan-na-sinasabi-sa-Biblia,-ano-ang-unang-kamatayan_[www.savevid.com].mp4 6.24 MB
T559-Bakit-bawal-kainin-ang-dugo_[www.savevid.com].mp4 6.22 MB
T400-May-kasalanan-ba-na-hindi-pinatatawad-o-napatatawad-ng-Panginoon_[www.savevid.com].mp4 6.20 MB
T1045-Paano ko ba malalaman na pinapatawad na ako ng Dios sa aking nagawang kasalanan_ [www.keepvid.com].mp4 6.18 MB
T698-Pag-gumawa-ng-maraming-kasalanan-tapos-nagsisi-na-siya,-patatawarin-pa-ba-siya-ng-Dios_[www.savevid.com].mp4 6.16 MB
T301-Totoo-bang-si-birheng-Maria-ay-iniakyat-sa-langit-na-siyay-buhay_[www.savevid.com].mp4 6.15 MB
T897-Totoo bang may naninirahang tao sa ilalim ng lupa_ [www.keepvid.com].mp4 6.14 MB
T772-Sa mga pinagpala ng Panginoon, paano naman ang dapat na pamantayan ng pagbabahagi nito_ [www.keepvid.com].mp4 6.12 MB
T161-Naglalakbay-ba-ang-kaluluwa-at-ito-bay-napapagod_[www.savevid.com].mp4 6.11 MB
T378-Saan-mapupunta-ang-espiritu-ng-taong-namatay_[www.savevid.com].mp4 6.11 MB
T479-Kapag-namatay-kayo-puede-bang-bigyan-ng-chance-ng-Dios-na-mabuhay-upang-maitama-pagkakamali_[www.savevid.com].mp4 5.96 MB
T185-Sino-ang-unang-nilikha_-ang-tao-o-ang-anghel_[www.savevid.com].mp4 5.94 MB
T1066-Meron pa bang pangalawang langit o pangatlong langit_ [www.keepvid.com].mp4 5.90 MB
T715-May kaparusahan ba ang mga taong lumilipat ng relihiyon_ [www.keepvid.com].mp4 5.90 MB
T715-May-kaparusahan-ba-ang-mga-taong-lumilipat-ng-relihiyon_[www.savevid.com].mp4 5.90 MB
T458-Sa-Gawa-20_7,-ang-Lords-Supper-ba-ay-ino-observe-on-the-first-day-of-the-week_[www.savevid.com].mp4 5.88 MB
T771-Dalawa-na-lang-daw-ang-dapat-sunding-utos-Masama-ba-kung-minsan-barahin-nagsasabi-ng-ganun_[www.savevid.com].mp4 5.87 MB
T651-Anong-mabuting-paraan-ang-dapat-kong-gawin-para-makasigurado-ako-ng-aking-kaligtasan_[www.savevid.com].mp4 5.84 MB
T661-Kasalanan-ba-sa-Dios-unahin-ang-pangarap-bago-ang-umanib-sa-tunay-na-iglesia_[www.savevid.com].mp4 5.83 MB
T021-Ano-ang-pagkakaiba-ng-Ang-Dating-Daan-sa-ibang-relihiyon_[www.savevid.com].mp4 5.81 MB
T873-Bakit nawawala sa Biblia ang Mateo 23_14 at saka Mateo 17_21_ [www.keepvid.com].mp4 5.72 MB
T706-Maliit-pa-ako-nung-binyagan,-pwede-bang-magpabinyag-ang-matanda_[www.savevid.com].mp4 5.71 MB
T910-Gusto ko sanang umanib sa Iglesia ng Dios pero hindi alam ng magulang ko na may balak akong mag-iba ng relihiyon. [www.keepvid.com].mp4 5.69 MB
T893-Totoo bang si satanas ang hari ng lupa_ [www.keepvid.com].mp4 5.67 MB
T1075-Sino ang Ama ng Ama_ [www.keepvid.com].mp4 5.67 MB
T086-Ano-ang-magandang-gawin-ko-para-makamit-ko-ang-buhay-na-walang-hanggan_[www.savevid.com].mp4 5.65 MB
T1040-Nagma-manifest ba ang Holy Spirit hanggang ngayon_ [www.keepvid.com].mp4 5.64 MB
T076-Maliligtas-ba-ang-taong-sarado-ang-isip-sa-aral-ng-Biblia-_[www.savevid.com].mp4 5.63 MB
T821-Ang sabi_y darating ang paghuhukom, may posibilidad ba na magbago iyon kung ang majority ng tao_y magbalikloob sa tamang iglesiang tulad nito..._ [www.keepvid.com].mp4 5.61 MB
T701-Ano-paliwanag-ng-Heb13-8-tungkol-kay-Cristo_[www.savevid.com].mp4 5.60 MB
T970-Maliligtas ka ba kung mag-ooffering ka ng P60,000 o P40,000_ [www.keepvid.com].mp4 5.60 MB
T686-Bawal-ba-magpasalin-ng-dugo-at-magbigay-ng-kidney-sa-taong-nangangailangan-nito_[www.savevid.com].mp4 5.57 MB
T379-Kapag-masama-at-makasalanan-ba-ang-isang-tao,-patatawarin-ba-siya-ng-Dios_[www.savevid.com].mp4 5.55 MB
T475-Sa-hardin-sa-Eden-ano-ang-hindi-inilagay-ng-Dios-doon-at-bakit_[www.savevid.com].mp4 5.54 MB
T332-Alam-ba-ni-lucifer-o-satanas-ang-mangyayari-sa-kanya-sa-huling-araw_[www.savevid.com].mp4 5.54 MB
T969-Ano ang kasalanang may kasamang sumpa_ [www.keepvid.com].mp4 5.51 MB
T1008-Sa Apocalipsis 21_1, ang isang bagong langit at isang bagong lupa, iyon ba ang titirhan ng maliligtas_ [www.keepvid.com].mp4 5.49 MB
T334-Nakasulat-ba-sa-Biblia-tatlo-ang-ating-Dios-_[www.savevid.com].mp4 5.47 MB
T641-Ano-ang-kahulugan-ng-II-Corinto-11_8-na-sinamsaman-ang-ibang-mga-iglesia-upang-ipangasiwa_[www.savevid.com].mp4 5.46 MB
T785-Sa Mateo 24_41, halimbawa kayo_y nagsasalita sa maraming tao at kayo_y biglang nawala, malalaman ba ng mga tao na kausap ninyo na bigla kayong mawawala_ [www.keepvid.com].mp4 5.45 MB
T077-Maliligtas-ba-ang-mga-taong-nakakakilala-sa-Dios-pagkatapos-ay-bumalik-sa-bisyo_[www.savevid.com].mp4 5.44 MB
T066-Nasusulat-ba-sa-Biblia-na-ang-ozone-layer-ay-masisira_[www.savevid.com].mp4 5.44 MB
T940-Ang Dios daw kung gusto Niyang magsinungaling ay makapagsisinungaling_ [www.keepvid.com].mp4 5.41 MB
T1036-Ano ang magagawa ng tao na hindi kayang gawin ng Panginoon_ [www.keepvid.com].mp4 5.38 MB
T894-Nakalagay ba sa Bagong Tipan ang ikapu_ At ilang beses ba mag-abuloy ang isang mananamba sa loob ng iglesia_ [www.keepvid.com].mp4 5.31 MB
T799-Iyon bang masamang espiritung sumasanib sa tao, may mga molde ba iyon, parang moldeng tao_ [www.keepvid.com].mp4 5.31 MB
T693-Anong-ibig-sabihin-ng-Sabbath-sa-Genesis-2-1_-Ito-ba-ay-Saturday-ngayon_[www.savevid.com].mp4 5.28 MB
T052-Ano-ang-mga-batayan-na-ang-mamanahin-ng-mga-maliligtas-ay-ang-kaharian-ng-Dios-sa-langit_[www.savevid.com].mp4 5.27 MB
T172-May-paliwanag-ba-sa-Biblia-kung-bakit-nilawakan-ng-Dios-ang-tubig-kaysa-lupa_[www.savevid.com].mp4 5.25 MB
T1014-What is in man that God is always mindful of him_ [www.keepvid.com].mp4 5.20 MB
T480-Ano-ang-tatak-ng-Dios,-mga-palatandaan_[www.savevid.com].mp4 5.18 MB
T1010-Ang tubig at ang tinapay, sapat na ba iyon para malinis ang kasalanan_ [www.keepvid.com].mp4 5.18 MB
T064-Nasa-offering-ba-o-pagbibigay-ng-pera-ang-kaligtasan_[www.savevid.com].mp4 5.17 MB
T375-Bago-dumating-ang-Panginoong-Jesucristo,-magpaparamdam-ba-siya-sa-sugo-sa-panahon-ngayon_[www.savevid.com].mp4 5.16 MB
T593-Lahat-ba-ng-kasalanan-ng-taoy-napapatawad-ng-Dios_[www.savevid.com].mp4 5.12 MB
T136-Magkaiba-ba-ang-espiritu-ng-bata-at-saka-ng-matanda-na_[www.savevid.com].mp4 5.12 MB
T1044-Ang sabi ng isang mangangaral na narinig ko, ang biyaya daw ng Dios ay hindi masusukat ngunit ang tao ay sumusukat sa biyaya ng Dios. [www.keepvid.com].mp4 5.11 MB
T646-Sino-ang-mga-haring-tinutukoy-sa-Apoc-17_10-12_[www.savevid.com].mp4 5.11 MB
T300-Tungkol-sa-bendisyon-sa-patay-[www.savevid.com].mp4 5.09 MB
T256-Kung-may-nagawa-akong-kasalanan,-paano-ko-malalaman-kung-napatawad-na-ako_[www.savevid.com].mp4 5.09 MB
T1006-Puwede ba akong makahingi ng isang talata sa Biblia na magi-inspire sa akin para basahin ang Biblia_ [www.keepvid.com].mp4 5.07 MB
T155-Ang-paraisong-pinanggalingan-ni-Adan-at-Evay-nasa-langit-ba-o-nasa-lupa_[www.savevid.com].mp4 5.06 MB
T183-Magkakakilala-pa-ba-sa-langit_-Paano-kung-mapunta-sa-impiyerno-magkakakilala-pa-rin-ba_[www.savevid.com].mp4 5.05 MB
T680-Ano-ang-totoong-paraan-ng-pagbabautismo_[www.savevid.com].mp4 5.05 MB
T163-Nagtatakwil-ba-ang-Dios_[www.savevid.com].mp4 5.03 MB
T121-Totoo-ba-talaga-na-may-reincarnation_[www.savevid.com].mp4 5.00 MB
T220-Mortal-sin-bang-di-pag-aralan-ang-aral-ng-Dios_[www.savevid.com].mp4 4.95 MB
T710-Naexperience-ba-ni-Cristo-na-hindi-siya-makapaniwala-sa-sarili-niya_[www.savevid.com].mp4 4.93 MB
T110-Hindi-bat-gumawa-si-Hesus-ng-alak,-bakit-bawal-uminom_[www.savevid.com].mp4 4.93 MB
T767-Paano-ang-hindi-kaanib-sa-tunay-na-Iglesiang-sa-Dios,-may-makakaligtas-ba-sa-kanila_[www.savevid.com].mp4 4.92 MB
T425-Paano-magiging-matuwid-ang-isang-tao-sa-paningin-ng-Dios_[www.savevid.com].mp4 4.84 MB
T977-Ano ang nakikita ng tao na di nakikita ng Dios_ [www.keepvid.com].mp4 4.84 MB
T650-Sino-ang-nagsulat-ng-aklat-ni-Job_[www.savevid.com].mp4 4.83 MB
T059-Ano-ang-unang-hakbang-upang-maligtas_[www.savevid.com].mp4 4.73 MB
T860-Kapag naging kaanib na ako ng iglesia ng Dios ay gusto ko ring makasama ang mga magulang ko. Ano ang pinakamagandang paraan na maakay ko sila dito_ [www.keepvid.com].mp4 4.73 MB
T369-Pinili-ba-ni-Kristo-ang-mga-apostol-kasi-writers-sila_[www.savevid.com].mp4 4.72 MB
T222-Ano-ang-dahilan-bakit-nilikha-ng-Dios-ang-tao_[www.savevid.com].mp4 4.70 MB
T345-May-perpektong-tao-bang-nabuhay-sa-mundo_[www.savevid.com].mp4 4.69 MB
T694-Saang-talata-ko-mababasa-yung-si-lucifer-ang-pinakamagandang-kerubin_[www.savevid.com].mp4 4.67 MB
T170-Ano-ang-gamot-sa-makakalimutin_[www.savevid.com].mp4 4.63 MB
T060-Hindi-ba-ang-kaligtasan-ng-taoy-nababatay-sa-kanyang-pananampalataya_[www.savevid.com].mp4 4.57 MB
T818-Kung magsisipaghatol lahat ng mga naligtas, hindi kaya tatanggalin din ang dati nilang pagiisip dito sa lupa..._ [www.keepvid.com].mp4 4.52 MB
T290-naniniwala-ba-kayo-na-ang-salita-ng-Dios-walang-salungatan_[www.savevid.com].mp4 4.51 MB
T430-Bawal-ba-ang-sugal_[www.savevid.com].mp4 4.51 MB
T790-Bakit sa mga kapatid sa inyo meron pang natitisod_ [www.keepvid.com].mp4 4.48 MB
T964-Paano po ba mapapasama sa aklat ng buhay_ [www.keepvid.com].mp4 4.47 MB
T381-Alin-ang-mas-masama_-makaalam-ng-mabuti-pero-di-ginagawa-o-_[www.savevid.com].mp4 4.46 MB
T395-Ano-ang-pagkakaiba-ng-sheol-at-hades_[www.savevid.com].mp4 4.44 MB
T687-Sa-langit-bay-may-lalake-at-babae-pa-rin-pagkatapos-dito-sa-lupa_[www.savevid.com].mp4 4.44 MB
T854-Sa Apoc 20_21, ano ang binabanggit na bagong langit at bagong lupa_ Di ba sa langit na mapupunta, saan yung lupa na iyon_ [www.keepvid.com].mp4 4.42 MB
T448-Bakit-sa-inyo-panay-nakapalda-mga-babae_[www.savevid.com].mp4 4.37 MB
T691-Bakit-si-Mama-Mary-ang-napili-ng-Dios-para-ipagbuntis-si-Hesus_[www.savevid.com].mp4 4.37 MB
T382-Anong-kahihinatnan-ng-mga-taong-nakarinig-ng-tamang-aral-pero-di-sinunod-ang-kautusan_[www.savevid.com](3).mp4 4.36 MB
T382-Anong-kahihinatnan-ng-mga-taong-nakarinig-ng-tamang-aral-pero-di-sinunod-ang-kautusan_[www.savevid.com](2).mp4 4.36 MB
T382-Anong-kahihinatnan-ng-mga-taong-nakarinig-ng-tamang-aral-pero-di-sinunod-ang-kautusan_[www.savevid.com].mp4 4.36 MB
T083-Bakit-lahat-ng-relihiyon-ay-may-kani-kaniyang-style-ng-pag-aabuloy_[www.savevid.com].mp4 4.35 MB
T971-May pagkakaiba po ba ang kinikilala n_yong Dios sa kinikilalang dios ng ibang relihiyon_ [www.keepvid.com].mp4 4.32 MB
T307-Kailangan-bang-bautismuhan-o-binyagan-ang-bata_[www.savevid.com].mp4 4.31 MB
T004-Papaano-makikilala-ang-sinugo-ng-Dios-at-ang-kaniyang-intensiyon_[www.savevid.com].mp4 4.24 MB
T006-pagkakakilanlan-sa-mangangaral-na-sa-Dios1[www.savevid.com].mp4 4.20 MB
T176-Ang-isang-libong-taon-na-paghahari-ni-Jesucristo,-literal-ba-iyon_[www.savevid.com].mp4 4.19 MB
T719-Kung-ang-mga-taoy-masunog-na-sa-apoy,-paano-maguumpisa-uli-at-magkaka-tao-uli-ang-daigdig_[www.savevid.com].mp4 4.18 MB
T545-Pag-humihiling-ba-tayo-sa-Dios-sa-anong-paraan-natin-nalalaman-o-nakikita-na-nakikinig-Siya-_[www.savevid.com].mp4 4.16 MB
T582-Ang-pag-aayuno-ba-ay-pwede-sa-amin-na-nagtatrabaho-sa-Hongkong_[www.savevid.com].mp4 4.14 MB
T394-Ano-ang-meron-sa-langit-na-wala-sa-mundo_[www.savevid.com].mp4 4.12 MB
T1043-Anong meron sa langit na wala dito sa mundo_ [www.keepvid.com].mp4 4.10 MB
T913-Sa Mateo 24_1 patuloy, iyon ba_y naganap na o mangyayari pa lang at ang nangyari kay Job na paghihirap, iyon ba_y pinayagan ng Dios na gawin ni satanas_ [www.keepvid.com].mp4 4.09 MB
T037-Nagpapadoktrina-ako-at-nagalit-sa-akin-ang-magulang-ko,-ano-ang-gagawin-ko_[www.savevid.com].mp4 4.00 MB
T575-About-God-is-everywhere-[www.savevid.com].mp4 4.00 MB
T318-Dapat-bang-itakwil-ang-anak-na-menor-de-edad-na-matigas-ang-ulo_[www.savevid.com].mp4 3.97 MB
T703-Nasaan-si-Cristo-nang-siyay-nagbibinata_[www.savevid.com].mp4 3.97 MB
T814-Saan mapupunta ang kaluluwa ng mga nagbigti_ [www.keepvid.com].mp4 3.96 MB
T817-Sa mga maliligtas, sino ang mga gagawing hukom doon_ [www.keepvid.com].mp4 3.96 MB
T637-Kasama-ba-ang-mga-anghel-sa-paghuhukom_-Huhukuman-din-ba-sila_[www.savevid.com].mp4 3.93 MB
T082-Ano-ang-pagkakaiba-ng-ikapu-at-abuloy-alin-ang-pinakamahalaga-sa-Dios-na-dapat-sundin_[www.savevid.com].mp4 3.90 MB
T553-Bakit-kailangan-pang-maging-kaanib-para-maligtas_[www.savevid.com].mp4 3.85 MB
T656-Bakit-pinag-awayan-ni-Arkanghel-Miguel-at-ni-satanas-ang-katawan-ni-Moises_[www.savevid.com].mp4 3.85 MB
T560-May-masamang-epekto-ba-sa-kalusugan-ang-matulog-na-basa-ang-buhok_[www.savevid.com].mp4 3.83 MB
T285-May-posibilidad-ba-na-mangyari-ang-nangyari-sa-Pahayag-tungkol-sa-pitong-trumpeta_[www.savevid.com].mp4 3.79 MB
T295-Ano-ibig-sabihin-ng-666,-numero-ba-talaga-ng-demonyo-iyon_[www.savevid.com].mp4 3.79 MB
T127-Saan-ba-nanggaling-ang-salitang-Biblia_[www.savevid.com].mp4 3.74 MB
T932-May tuhod ba ang Dios o wala_ [www.keepvid.com].mp4 3.70 MB
T692-Ano-ang-ibig-sabihin-ng-death-and-hell-cast-into-the-lake-of-fire_[www.savevid.com].mp4 3.69 MB
T672-Paano-natin-malalaman-kung-ang-mga-nagpapagaling-sa-panahon-natin-ngayon-ay-galing-sa-Dios-o-galing-lang-sa-masamang-espiritu_[www.savevid.com].mp4 3.68 MB
T702-Paano-malalaman-kung-tinatawag-na-ng-Dios_[www.savevid.com].mp4 3.57 MB
T684-Bago-ipinanganak-ang-Kristoy-may-Iglesia-na-ba_[www.savevid.com].mp4 3.47 MB
T760-Ang-pagtawag-ba-ng-Dios-sa-tao-ay-hindi-lang-sapamamagitan-ng-pagsusuri-o-paghahanap-ng-tamang-relihiyon-kundi-pati-na-rin-sa-panaginip_[www.savevid.com].mp4 3.44 MB
T104-Sa-Apoc-8_11,-bakit-maraming-namatay-dahil-sa-tubig-na-pumait_[www.savevid.com].mp4 3.40 MB
T291-Gaano-kahalaga-ang-salita-ng-Dios-sa-isang-tao_[www.savevid.com].mp4 3.35 MB
T011-Sino-ang-kinakasihan-ng-Dios-na-mangangaral-sa-panahong-ito_[www.savevid.com].mp4 3.29 MB
T517-Sila-Abraham-ba-nung-panahon-nilay-meron-nang-relihiyon_[www.savevid.com].mp4 3.25 MB
T293-Sa-Biblia,-may-magkakakontra-bang-talata_[www.savevid.com].mp4 3.23 MB
T855-Kayo ba_y nagtitiwalag ng isang kapatid na nagkasala_ Ang alam ko kasi ang isang kapatid kapag nagkasala ay hinahango, hindi tinitiwalag_ [www.keepvid.com].mp4 3.17 MB
T731-Halimbawat-naanib-na-ako-sa-relihiyong-ito,-paano-ang-pamilya-ko-na-di-pa-naaanib,-maliligtas-din-kaya-sila_[www.savevid.com].mp4 3.10 MB
T898-Ang taong namatay at susunugin, ito ba_y kalooban ng Dios_ [www.keepvid.com].mp4 3.09 MB
T819-Hindi na ba maaalala ng mga maliligtas ang naging buhay nila dito sa lupa_ [www.keepvid.com].mp4 3.04 MB
T100-Sino-mas-mataas_-ang-Ama-o-si-Cristo_[www.savevid.com].mp4 3.02 MB
T685-Kagustuhan-ba-ng-Panginoon-ang-lahat-ng-nangyayari-sa-tao_[www.savevid.com].mp4 3.01 MB
T877-Ano ang posibilidad na mangyari sa taong nakumpleto na ang doktrina pero di nakapagpabautismo o di kayang sundin lahat ng tamang gawa_ [www.keepvid.com](2).mp4 2.89 MB
T877-Ano ang posibilidad na mangyari sa taong nakumpleto na ang doktrina pero di nakapagpabautismo o di kayang sundin lahat ng tamang gawa_ [www.keepvid.com].mp4 2.89 MB
T556-Gugunawin-ba-ang-mundo-sa-paghuhukom_[www.savevid.com].mp4 2.86 MB
T754-Kung-body-and-soul-ang-parurusahan-sa-impiyerno,-paano-ang-kanyang-espiritu_[www.savevid.com].mp4 2.80 MB
T967-Ano ang magiging kalagayan ng mga miyembro ng iglesia na ang namumuno_y pastora_ [www.keepvid.com].mp4 2.71 MB
T812-Gaano kaya kalaki ang utak ng Dios_ [www.keepvid.com].mp4 2.64 MB
T841-Ano ang relihiyon ng Panginoong Dios at ng Panginoong Jesucristo_ [www.keepvid.com].mp4 2.38 MB
T235-Kapag-namatay-ang-tao,-saan-mapupunta-ang-kaluluwa_[www.savevid.com].mp4 2.35 MB
T633-Mabuti-bang-magpa-interes-ng-mga-pautang_[www.savevid.com].mp4 2.18 MB
T715-May-kaparusahan-ba-ang-mga-taong-lumilipat-ng-relihiyon_[www.savevid.com].mp4.part 2.14 MB
T765-May-takdang-panahon-ba-para-magpaputol-ng-buhok-ang-mga-kababaihan_[www.savevid.com].mp4 2.01 MB
T543-Ano-ang-ibig-sabihin-ng-pinatay-sa-laman-tapos-binuhay-sa-espiritu_[www.savevid.com].mp4 2.00 MB
T036-Ano-ang-ibig-sabihin-ng-doktrina-at-bakit-kailangan-pang-doktrinahan[www.savevid.com].mp4 2.00 MB
T018-Ano-ang-ibig-sabihin-ng-Ang-Dating-Daan_[www.savevid.com].mp4 2.00 MB
T151-Mayroon-bang-hindi-alam-ang-Dios_[www.savevid.com].mp4 2.00 MB
T807-Narinig kong sinabi ninyo na hindi lahat ng tao ay nakatakda na ang kapalaran pero..._ [www.keepvid.com].mp4 2.00 MB
T807-Narinig kong sinabi ninyo na hindi lahat ng tao ay nakatakda na ang kapalaran pero..._ [www.keepvid.com](2).mp4 2.00 MB
T717-Ang-mga-nangyayaring-natural-calamities-ba-ay-kaparusahan-ng-Dios-dahil-tayo-ay-puno-ng-kasalanan,-o-itoy-kalooban-ng-Dios_-Kung-kaparusahan,-puede-ba-itong-hindi-mangyari-kapag-ang-taoy-magpakalinis-at-magbago_[www.savevid.com].mp4.part 1.29 MB
MASTERLIST.txt 126.40 KB
T716-Nakapakinig-na-kami-ng-aral-ninyo,-at-marami-kaming-napakinggan-na-dito-lang-namin-nabigyan-ng-linaw,-pero-hindi-pa-kami-umaanib-dahil-di-pa-handa-Masama-ba-iyon_[www.savevid.com].mp4.part 614.00 B
Related
Ang Dating Daan By Demand Itanong Mo Kay Soriano.mp4 1.93 GB
Ang Dating Daan By Demand Itanong Mo Kay Soriano.mobi 1.09 MB
Ang Dating Daan By Demand Itanong Mo Kay Soriano.avi 744.33 MB
Ang Dating Daan By Demand Itanong Mo Kay Soriano.flac 304.45 MB
Ang Dating Daan By Demand Itanong Mo Kay Soriano.pdf 216.34 KB
About Us : We are a DHT resource search engine based on the Torrents protocol, all the resources come from the DHT web crawler for 24 hours. All the data is generated automatically by the program. We do not store any resources and Torrents files, only to index the Torrents meta information and provide search services.
Magnet Link Is a new form of sharing, each link corresponding to a BT seed file. You can download the magnetic link to resources through software, such as µTorrent
Magnet Links & Torrents © 2010-2018 Privacy policy - DMCA Policy - Contact Us
简体中文 繁體中文 हिन्दी Español العربية Русский Indonesia Portuguese Italiano Deutsch Français 日本語 Tiếng Việt 한국어 ภาษาไทย Türkçe Polski Magyar Svenska Melayu Română Nederlands Čeština